Försäkringsvillkor, förköps­information och avgifter