Så här behandlar vi dina person­uppgifter

AMF är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som inkommer till AMF. Behandling av personuppgifter kan ske hos AMF, AMFs dotterbolag samt bolag som AMF samarbetar med. Behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen. När AMFs dotterbolag eller bolag som AMF samarbetar med behandlar personuppgifter för AMFs räkning är dessa personuppgiftsbiträden till AMF.

Personuppgifter behandlas i första hand för fullgörande av försäkringsavtal och till följd av AMFs rättsliga skyldigheter i övrigt. Behandling kan vidare ske för marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Behandling kan även ske under viss tid i de fall försäkring inte meddelats eller efter försäkringstidens slut.

Den som vill få uppgift om vilka personuppgifter som har behandlats, vill få rättelse av personuppgift eller inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan skriftligen kontakta AMF. Uppgift om behandling av personuppgift kan kostnadsfritt erhållas en gång per år.

Adress
AMF
113 88 Stockholm

Telefon
0771-696 320

E-post
info@amf.se