Integritetspolicy för AMF

Det här är AMFs integritetspolicy för dig som har en pensionsförsäkring hos oss, är förmånstagare till en pensionsförsäkring hos oss eller är legal företrädare.

Vi på AMF värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt uppdrag; att ge våra kunder en så enkel, bra och trygg pension som möjligt.

I policyn beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av dem. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Det är AMF (AMF Tjänstepension AB med organisationsnummer 502033-2259) som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Vi är därmed personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här policyn.

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ett namn eller ett personnummer, men även en bild, ett IP-nummer eller en ljudinspelning som kan härledas till en fysisk person.

En behandling av en personuppgift är allt som sker med uppgiften. Hos AMF kan det till exempel handla om att vi samlar in uppgiften, lagrar den, använder den då vi tar hand om din pension, raderar den eller kontaktar dig som kund med hjälp av den.

De här personuppgifterna samlar vi in och behandlar

Om du kontaktar oss för att du har/vill ha en pensionsförsäkring, är förmånstagare till en pensionsförsäkring eller är legal företrädare

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du har en pensionsförsäkring eller är förmånstagare till en pensionsförsäkring

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Belopp och datum.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från Kronofogdemyndigheten.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du har en pensionsförsäkring

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Bland annat uppgifter om relationer till personer i politisk utsatt ställning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Till exempel offentlig information om livshändelser som kan ha betydelse till exempel för dina val för din försäkring.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du har återbetalningsskydd och har lämnat dina hälsouppgifter till oss

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter som du själv angav då du ansökte om återbetalningsskydd hos oss.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Så här behandlar vi personuppgifter

När vi tar hand om din pensionsförsäkring

Vi behandlar dina personuppgifter när vi tecknar en ny försäkring för dig, uppdaterar din försäkring enligt dina val, någonting händer på din försäkring som när inbetalningar kommer in, och när vi administrerar dina val för hur vi ska betala ut din pension.

Det kan hända att vi även behandlar uppgifter om din anställning, för att kunna administrera din försäkring. Till exempel om du har en försäkring som är tecknad via ett förmedlarföretag eller via din arbetsgivare. Om du har en SAF-LO försäkring som är tecknad innan 1996, så behandlar vi även uppgifter om din anställning för att kunna räkna ut dina premier.

Om du ansöker om återbetalningsskydd till din pensionsförsäkring kan vi be dig lämna uppgifter om din hälsa till oss, om det krävs enligt dina försäkringsvillkor.

När vi betalar ut din pension kan vi komma att dela information om utbetalningarna med Pensionsmyndigheten och med andra försäkringsbolag som också betalar ut pension till dig.

Du kan välja att tillåta att AMF delar dina försäkringsuppgifter med exempelvis Min Pension eller med en försäkringsförmedlare.

Vi sparar kommunikationshistorik för att kunna hjälpa dig, och ge dig en bra service.

Enligt lag är AMF skyldig att i vissa fall kontrollera din identitet och din relation till personer i politisk ställning, och då behandlar vi även de uppgifterna.

På Mina sidor på amf.se kan du själv logga in och se dina uppgifter, här kan du också göra vissa val och ändra kontaktuppgifter.

Logga in

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter när vi tar hand om din pensionsförsäkring:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Bland annat uppgifter om relationer till personer i politisk utsatt ställning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter som du själv angav då du ansökte om återbetalningsskydd hos oss.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

När du är förmånstagare till din pensionsförsäkring

I de fall vi gör utbetalningar till förmånstagare till din pensionsförsäkring, samlar vi även in deras personuppgifter för att se till att utbetalningen sker enligt deras önskemål.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

När du har en legal företrädare

I de fall du som har en pensionsförsäkring hos oss har en legal företrädare, exempelvis en god man, behandlar vi även deras personuppgifter.

Du kan också välja att ge en försäkringsrådgivare rätt att ta del av dina personuppgifter för att kunna ge dig råd, vilket du antingen gör genom att skriva under en fullmaktsblankett eller genom att använda tjänsten Fullmaktskollen.se.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för legala företrädare:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna ovan:

Rättslig förpliktelse

AMF administrerar i huvudsak kollektivavtalade försäkringar, och utför med anledning av det personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse. Om du omfattas av en kollektivavtalad försäkring så tecknas den mellan din arbetsgivare och den valcentral som administrerar ditt kollektivavtal.

Om du omfattas av ett försäkringsavtal som din arbetsgivare har tecknat direkt med AMF, utför AMF försäkringsadministration på uppdrag av din arbetsgivare. I det fallet är våra behandlingar av dina personuppgifter nödvändiga för att du ska kunna få den tjänstepension som du har rätt till, och den lagliga grunden för behandlingen är då rättslig förpliktelse enligt Försäkringsrörelselagen.

När det gäller identitetskontroll i samband med kundkännedom sker behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med lagen om penningtvätt.

Fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Om du ansökt om ett så kallat återbetalningsskydd kan AMF komma att göra bedömning av din hälsa baserat på hälsouppgifter som inhämtas från dig. Detta är nödvändigt för att kunna fastställa och göra gällande rättsliga anspråk så att du kan få besked om du har möjlighet att teckna återbetalningsskydd eller inte.

När vi gör en särskild behandling av en pensionsutbetalning vid utmätningsbeslut

Delar av utbetalningen kan gå direkt till Kronofogdemyndigheten när utmätningsbeslut finns.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter vid utmätningsbeslut:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen: rättslig förpliktelse.

I samband med affärs-, produkt- och metodutveckling

Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra produkter och tjänster och anpassa oss till förändrade krav från kollektivavtalade parter. I samband med det kan vi komma att använda dina personuppgifter för att säkerställa att förändringarna utförs korrekt. Det gör vi för att se till att våra tjänster och erbjudande på bästa sätt möter våra kunders och uppdragsgivares behov.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att förändringarna utförs korrekt).

I samband med riktad marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att göra riktad marknadsföring till dig avseende de produkter och tjänster som tillhandahålls inom AMF koncernen*. Vårt syfte med den marknadsföringen är främst att öka din förståelse för hur du kan påverka din pension, och att ge dig bra service. Det kan också handla om att vi vill berätta för dig vad AMF gör och har gjort för att du ska få en trygg och bra pension.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Till exempel offentlig information om livshändelser som kan ha betydelse till exempel för dina val för din försäkring.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra oss och våra tjänster).

*AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder och AMF Fastigheter.

I samband med marknads- och kundanalyser samt profilering

Vi behandlar dina personuppgifter när vi gör marknads- och kundanalyser. Det gör vi för att förstå hur våra tjänster används så att vi kan förbättra vår service, ta fram beslutsunderlag och säkerställa att vår information presenteras för dig på ett enkelt, relevant och kundanpassat sätt. Som en del av detta analysarbete kan du komma att sorteras in i en kundgrupp, ett så kallat kundsegment (profilering), utgående från dina personuppgifter. Varje kundsegment tillskrivs ett troligt beteende och intresse kring ekonomi och pension. Kundgrupperingen används också för att följa hur vår kundbas förändras över tid.

Vi kan också komma att komplettera dina personuppgifter med uppgifter från offentliga register för att vara så relevant som möjligt i vår kommunikation.

Uppgifterna sparas aldrig efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Till exempel offentlig information om livshändelser som kan ha betydelse till exempel för dina val för din försäkring.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna göra effektiva informationsinsatser och utveckla vår verksamhet utgående från kundens perspektiv).

I samband med webbanalys

Vi behandlar dina personuppgifter vid webbanalys. Det sker efter att du accepterat cookies för analys och analysen hjälper oss att förbättra amf.se.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Cookie ID
 • IP adress

Laglig grund för behandlingen är ditt samtycke.

I samband med enkäter och undersökningar

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att ställa frågor till dig med hjälp av enkäter och andra kundundersökningar. Svaren hjälper oss att, fånga upp dina önskemål, förstå vår marknad och utveckla våra tjänster så att vi kan förbättra vårt erbjudande och vår service till dig. För att vi ska ha korrekta kontaktuppgifter köper vi in din adress och ditt telefonnummer från externa leverantörer, om vi behöver det för att genomföra undersökningen.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig eller via din arbetsgivare, eller den valcentral som administrerar den kollektivavtalade försäkringen.

Dina adress- och telefonuppgifter hämtar vi från SPAR eller exempelvis Bisnode.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om ditt försäkringsinnehav (till exempel inbetalningar och pensionskapital) och de val du gör för din försäkring (till exempel om du väljer att ha återbetalningsskydd eller inte).

Så här samlar vi in uppgifterna

Dina inbetalningar kommer från din valcentral, din arbetsgivare eller direkt från dig.

Uppgifterna om dina val får vi från din valcentral eller direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om din arbetsgivare, lön och anställningstid (gäller för dig som har en försäkring tecknad direkt med AMF).

Så här samlar vi in uppgifterna

Från din arbetsgivare.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Ditt val av utbetalningstid- och period, skatteavdrag och kontonummer för utbetalning.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Till exempel offentlig information om livshändelser som kan ha betydelse till exempel för dina val för din försäkring.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från offentliga register.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Enligt lag måste vi behålla dina uppgifter under tiden du har försäkringar hos oss och till dess att din rätt till försäkringsersättning upphör. 

I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina och hur länge vi därmed sparar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fånga upp dina önskemål, förstå vår marknad och utveckla vårt erbjudande och vår service till dig).

I samband med insamling och användning av e-postadresser samt mobilnummer (sms)

För att komplettera dina kontaktuppgifter samlar vi även in din e-postadress och mobilnummer. Det gör vi för att snabbt och effektivt kunna informera dig om din pension hos AMF samt nyheter och händelser kopplade till din pension. Informationen vi skickar till dig via e-post eller SMS är generell, vad som gäller för dig specifikt hittar du på Mina sidor på amf.se.

Vi kan också använda dessa kanaler för att ge dig tips om vad du kan göra för att påverka din pension och även för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Information om din e-postadress sparas så länge du önskar. På Mina sidor på amf.se kan du lägga in, ändra eller ta bort din e-postadress. Ditt mobilnummer inhämtar vi från offentliga register.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett kostnadseffektivt sätt).

Så här får vi dina personuppgifter

Oftast får vi dina personuppgifter från en extern part såsom din valcentral, din arbetsgivare eller din legala företrädare.

För att vi ska ha rätt information i våra kundregister hämtar vi information från privata och offentliga register. Till exempel hämtar vi dina adressuppgifter från SPAR (Statens person- adressregister) och ditt telefonnummer från Dun & Bradstreet.

I vissa fall kan du själv lämna dina personuppgifter till oss, till exempel när du använder någon av våra digitala tjänster, skickar in en blankett eller pratar med oss på telefon.

Inför en utbetalning till en förmånstagare, hämtar vi information om släktskap och släktförhållande från Skatteverket.

Vid kontroll av din identitet enligt lagen om penningtvätt, hämtar vi uppgifter från offentliga register.

Vi kan också komma att hämta in andra personuppgifter av generell karaktär från officiella register, till exempel uppgifter om ditt hushåll. Det gör vi för att öka våra möjligheter att kunna ge dig en så relevant information om din pension som möjligt.

Till personuppgiftskategorin kommunikationshistorik hör också cookie-id. En eller flera cookies sätts av olika anledningar i din webbläsare när du använder våra tjänster på amf.se via vårt statistiksystem samt de annonsplattformar vi använder. Dessa cookies har ett id och denna information samlas in via verktygen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Till personuppgiftsbiträden

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbiträden är tryckerier de måste få ditt namn och din adress för att kunna skriva ut och skicka våra brev till dig scanningsföretag eller undersökningsföretag.

Till mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa organisationer och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på dessa är Min Pension och andra försäkringsbolag. Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

Här behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen av personuppgifterna föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som en webbplats eller webbtjänst begär att få spara på din enhet.

Du kan läsa mer, dra tillbaka ditt samtycke och göra cookiesinställningar på sidan om Cookies. Tänk på att klicka på ”Spara inställningar” för att genomföra ändringar.

Cookies

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig. Du hittar mer om rätten till information på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar mer information om rätten till tillgång på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Du hittar mer information om rätten till rättelse på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade

Rätt till radering

Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. För mer information om rätten till radering, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till radering av dina personuppgifter

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger. Du hittar mer information om rätten till begränsning på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till begränsning

Rätt att göra invändningar

Du har av personliga skäl rätt att invända mot en behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling. Du hittar mer information om rätten att göra invändningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt att göra invändningar

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. Du hittar mer information om rätten till dataportabilitet på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Automatiserat beslutsfattande

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat i ditt samtycke. Du hittar mer information om dina rättigheter vid automatiserat beslutsfattande på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Dina rättigheter när beslut fattas automatiskt

Återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Du hittar mer information om din möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida. 

Samtycke

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna ett klagomål

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se för att göra dina rättigheter gällande. 

Om ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på amf.se.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om det på amf.se, eller i samband med annan kommunikation som till exempel ex årliga utskick.

När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Om dataskyddsombud hos AMF

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har som uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

AMF
113 88 Stockholm
Telefon: 08-696 31 00
E-post: dataskyddsombud@amf.se

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.