Integritetspolicy för AMF Fonder

Det här är AMF Fonders integritetspolicy för dig som har ett vanligt fondsparande hos oss.

Vi på AMF Fonder värnar om dig som kund vilket innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare.

I policyn beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av dem. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har gentemot AMF Fonder när det gäller dina personuppgifter hos oss, och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Det är AMF Fonder AB med organisationsnummer 556549–2922 som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i policyn.

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ett namn eller ett personnummer, men även en bild, en IP-adress eller en ljudinspelning som kan härledas till en fysisk person.

En behandling av en personuppgift är allt som sker med uppgiften Personuppgifter som du lämnar till AMF Fonder AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare i våra fonder samt bistå dig med kundtjänst och annan relaterad service. Behandling sker även för att vi ska kunna efterleva Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Informationsbroschyren innehåller närmare information om de uppdragstagare som utför delar av fondverksamheten. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

De här personuppgifterna samlar vi in och behandlar

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig, adress- och telefonuppgifter inhämtas och uppdateras från SPAR.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Inbetalningsinformation, orderunderlag, bankkontonummer och autogiromedgivanden.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om bland annat syfte med sparandet och pengarnas ursprung.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas från dig i samband med anmälan eller vid förändrat sparbeteende.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgift om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig samt av kundservice (noteringar vid samtal).

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Lagringstid

Noteringar efter kommunikation med dig sparas i fem år efter att ditt engagemang hos oss har avslutats.

Inspelade samtal sparas normalt i två veckor med möjlighet att spara dem i sju år vid behov.

Cookie-id från olika tjänster har olika lagringstid.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Personnummer, belopp och datum.

Så här samlar vi in uppgifterna

Från Kronofogdemyndigheten.

Lagringstid

Uppgifterna raderas efter genomfört ärende.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingar för att ta hand om ditt fondsparande

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare. Enligt lag är AMF Fonder skyldig att kontrollera din identitet och ställa frågor om syfte med sparandet och pengarnas ursprung. Vi måste också fråga dig om du är en politiskt utsatt person eller har en relation till person/ -er i politiskt utsatt ställning.

Vi sparar även kommunikationshistorik för att kunna hjälpa dig och ge dig bra service.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig, adress- och telefonuppgifter inhämtas och uppdateras från SPAR.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Inbetalningsinformation, orderunderlag, bankkontonummer och autogiromedgivanden.

Så här samlar vi in uppgifterna

Direkt från dig.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om bland annat syfte med sparandet och pengarnas ursprung.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas från dig i samband med anmälan eller vid förändrat sparbeteende.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgift om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig samt av kundservice (noteringar vid samtal).

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Lagringstid

Noteringar efter kommunikation med dig sparas i fem år efter att ditt engagemang hos oss har avslutats.

Inspelade samtal sparas normalt i två veckor med möjlighet att spara dem i sju år vid behov.

Cookie-id från olika tjänster har olika lagringstid.

Laglig grund: AMF Fonder administrerar fondsparkonton för att fullgöra avtal samt utför även personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Behandling av legala företrädares personuppgifter

I de fall du har en legal företrädare, exempelvis god man, samlar vi även in dennes personuppgifter.

Du kan också välja att ge en placeringsrådgivare rätt att ta del av dina personuppgifter för att kunna ge dig råd, vilket görs antingen genom att du skriver under en fullmaktsblankett eller genom att använda tjänsten Fullmaktskollen.se

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig, adress- och telefonuppgifter inhämtas och uppdateras från SPAR.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgift om när du har kontaktat oss eller vi har kontaktat dig och i vilket ärende etc.

Inspelning av samtal med kundservice förekommer.

Cookies. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare av olika tjänster som används på amf.se. Varje cookie har ett unikt nummer, ett cookie-id.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig samt av kundservice (noteringar vid samtal).

Cookie-id samlas in via den aktuella tjänsten. Läs mer under avsnitt om cookies.

Lagringstid

Noteringar efter kommunikation med dig sparas i fem år efter att ditt engagemang hos oss har avslutats.

Inspelade samtal sparas normalt i två veckor med möjlighet att spara dem i sju år vid behov.

Cookie-id från olika tjänster har olika lagringstid.

Laglig grund: AMF Fonder administrerar fondsparkonton för att fullgöra avtal samt utför även personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Kundkännedom

Enligt lag är AMF skyldig att ställa frågor för att kontrollera din identitet och förstå syftet med dina transaktioner. Vi ställer också frågor om din relation till personer i politisk ställning.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig, adress- och telefonuppgifter inhämtas och uppdateras från SPAR.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Exempel på personuppgifter i kategorin

Uppgifter om bland annat syfte med sparandet och pengarnas ursprung.

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas från dig i samband med anmälan eller vid förändrat sparbeteende.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Laglig grund: När det gäller identitetskontroll i samband med kundkännedom sker behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Särskild hantering vid utmätningsbeslut

Enligt lag har Kronofogdemyndigheten rätt att instruera AMF Fonder att sälja av dina fondandelar om utmätningsbeslut finns.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Exempel på personuppgifter i kategorin

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Så här samlar vi in uppgifterna

Insamlas direkt från dig, adress- och telefonuppgifter inhämtas och uppdateras från SPAR.

Lagringstid

Uppgifterna sparas i fem år efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse enligt Utsökningsbalken (1981:774).

Så här får vi dina personuppgifter

Vi får dina personuppgifter i samband med din anmälan att starta fondsparande eller när du själv meddelar oss en ändring av en personuppgift via våra digitala tjänster, blankett eller via telefon. För att vi alltid ska ha rätt information i våra kundregister hämtar vi information från privata och offentliga register, t ex adressuppgifter via SPAR (Statens person- och adressregister) eller telefonnummer via Dun & Bradstreet.

Till personuppgiftskategorin kommunikationshistorik hör också cookie-id. Ett antal cookies sätts av olika anledningar och syften i din webbläsare när du använder våra tjänster på amf.se via vårt statistiksystem samt de annonsplattformar vi använder. Dessa cookies har ett id och denna information samlas in via verktygen.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bland annat anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t ex Kronofogdemyndigheten. Vi lämnar också uppgifter till Skatteverket när du säljer fondandelar i fondsparande eftersom det realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i din deklaration.

Här behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen av personuppgifterna föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som en webbplats eller webbtjänst begär att få spara på din dator.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga. En permanent cookie sparas på din dator under en viss tidsbestämd period medan en tillfällig cookie (sessionscookie) försvinner när du stänger din webbläsare. På amf.se finns båda typerna.

Vidare finns det en skillnad mellan cookies som beror av vem som sätter cookien i din klient (till exempel din dator eller telefon). Dessa kallas förstapartscookies eller tredjepartscookies. En cookie som sätts av amf.se kallas förstapartscookie och en cookie som sätts av någon annan än amf.se kallas tredjepartscookie. AMF och våra samarbetspartners använder båda typerna.

Cookies används på amf.se av olika syften. Läs mer om dessa och hur du kan förhindra och ändra hur cookies sparas i din webbläsare nedan.

För viktig funktionalitet

Vissa cookies är nödvändiga för att AMFs webbplats ska fungera, till exempel när du navigerar runt på sidorna, fyller i formulär, loggar in till Mina sidor och signerar ändringar i ditt pensionssparande.

För en bättre användarupplevelse

En del cookies har till uppgift att se till att du får en bättre upplevelse av amf.se. Till exempel kan vi anpassa webbplatsen efter den enhet du surfar från och komma ihåg inställningar och val du gjort på Mina sidor.

För att kunna förbättra webbplatsen

Med hjälp av cookies får vi besöksstatistik som vi analyserar för att se hur våra kunder använder webbplatsen. Statistiken hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsens innehåll. Statistiken samlas in och bearbetas via till exempel webbstatistik- och testverktyg.

För externt innehåll

Cookies används också då vi visar innehåll som hämtas från en annan leverantör, till exempel filmer på YouTube.

För marknadsföring

Cookies används även för att styra och anpassa våra marknadsföringsinsatser. De marknadskanaler som används är exempelvis plattformar från Google, Facebook och AdForm. AMF använder sig även av ett panelverktyg där vi har möjlighet att interagera med relevanta besökare för att få ytterligare insikter som hjälper oss att anpassa våra marknadsföringsinsatser.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Flera olika marknadsförings- och statistikverktyg erbjuder också möjlighet att stänga av insamling av statistik via olika inställningar och/eller så kallade opt-out verktyg.

Googles annonsinställningar

Facebooks annonsinställningar

Adform opt-out

Google Analytics opt-out

Userreport opt-out

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF Fonder?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig. Du hittar mer om rätten till information på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar mer information om rätten till tillgång på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Du hittar mer information om rätten till rättelse på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till radering

Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. För mer information om rätten till radering, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger. Du hittar mer information om rätten till begränsning på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt att göra invändningar

Du har av personliga skäl rätt att invända mot en behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling. Du hittar mer information om rätten att göra invändningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. Du hittar mer information om rätten till dataportabilitet på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Automatiserat beslutsfattande

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat i ditt samtycke. Du hittar mer information om dina rättigheter vid automatiserat beslutsfattande på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Du hittar mer information om din möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsportföljen. 

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se för att göra dina rättigheter gällande. 

Om ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på amf.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om det på Mina sidor på amf.se, eller i samband med annan kommunikation som till exempel årliga utskick. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Om dataskyddsombud hos AMF

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har som uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

AMF
113 88 Stockholm
Telefon: 08-696 31 00
E-post: dataskyddsombud@amf.se

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.