Man med barn på förskola.

Andra tjänste­pensionsavtal

Din tjänstepension ser lite olika ut beroende på om du är anställd i kommun eller region, privatanställd tjänsteman eller statligt anställd. Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika avtalen.

Anställd i kommun eller region

Om du är anställd i kommun eller region heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det gäller till exempel dig som jobbar som brandman, vårdbiträde, bibliotekarie, arbetsterapeut, förskollärare, lärare eller parkarbetare.

Läs mer om KAP-KL och AKAP-KL


Privatanställd tjänsteman

Om du är privatanställd tjänsteman kan du tillhöra olika avtal, bland annat beroende på när du är född. Exempel på yrken är journalist, ekonom, ingenjör och jurist.

Född 1979 eller senare – läs mer om ITP

Född 1978 eller tidigare  – läs mer om ITPK

Född 1972 eller senare och jobbar i försäkringsbranschen – läs mer om FTP

Född 1971 eller tidigare och jobbar i försäkringsbranschen – läs mer om FTPK


Statligt anställd

Om du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Det gäller till exempel dig som jobbar som som lärare på universitet, militär, polis, tulltjänsteman eller flygledare.

Läs mer om PA 16