Kvinna med barn som tittar in i kameran.

Pensionstips för familjelivet

När du gifter dig, blir sambo eller får barn är bra tillfällen att fundera över om du vill ha åter­betalningsskydd på din tjänstepension. Här kan du också läsa om hur delad vab och föräldraledighet kan påverka lönen – och på sikt din pension.

När ni flyttar ihop

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd kan din partner få dina sparade pensionspengar om du avlider. När du lägger till återbetalningsskydd i samband med att du gifter dig eller blir sambo behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration.

Så här fungerar återbetalningsskydd

När din partner tjänar mindre

Om din partner tjänar mindre än du kan du dela med dig av pensionen genom att föra över din premiepension. Premiepension är en del av den pension du får från staten.

Så här går det till att föra över premiepensionsrätter

När man gifter sig som pensionär

Om man gifter sig när man redan är pensionär kan det bli så att pensionen sjunker för båda. Det här berör framför allt de som har garantipension eller bostadstillägg.

Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information.

Tips när du får barn

När du får barn kanske du vill lägga till återbetalningsskydd, om du inte redan har det. För din familj är det en extra trygghet, eftersom dina sparade pengar betalas ut till dina närmaste om du avlider. Enklast är att lägga till skyddet innan barnet fyllt ett år. Då behöver du inte skicka med någon hälsodeklaration.

När du är föräldraledig fortsätter arbetsgivaren i de flesta fall att betala in till din tjänstepension. Exakt hur reglerna ser ut vid föräldraledighet varierar, så hör efter med facket eller din arbetsgivare om vad som gäller för just dig.

Om du är privatanställd arbetare heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO. För dig finns det en försäkring som tar över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Du måste själv anmäla att du är föräldraledig.

Läs mer och anmäl hos AFA

I den allmänna pensionen får du extra pension när du har barn. Du får då ett tillägg till pensionen för fyra år per barn – men bara för ett barn i taget och till en förälder åt gången. Ni som är föräldrar kan själva bestämma vem av er som ska få pengarna. Om ni inte gör något val går pengarna automatiskt till den av er som har lägst inkomst. Den tid du är hemma med barn och har föräldrapenning är pensionsgrundande, precis som vanlig lön.

Mer information hittar du hos Pensionsmyndigheten

Några tips för hur ni föräldrar blir mer ekonomiskt jämlika

  • Dela på vab och föräldraledighet – för en bättre lön, karriär och pension på lång sikt. Tänk på att den som tar mer av hemarbetet riskerar tappa fart i arbetslivet.
  • Räkna på hur familjen tjänar på delad föräldraledighet. Om båda föräldrarna har kollektivavtal så kan ni tjäna på att dela lika oavsett inkomstnivå. Kolla reglerna kring föräldralön på din arbetsplats!
  • Kompensera den i relationen som tjänar mindre eller gör mer av det obetalda hemarbetet. För över premiepensionsrätter via Pensionsmyndigheten, spara privat eller amortera mer på bolånen.

Delad föräldraledighet ger mer i familjens plånbok

Eftersom kollektivavtal ger föräldralön (som innebär runt 90 procent av lönen vid föräldraledighet, inte 80 procent som många tror) och även fortsatta inbetalning till tjänstepensionen kan familjen tjäna på att dela lika på småbarnstiden. Föräldralönen varar ofta mellan 3 till 12 månader beroende på vilket avtal du tillhör. Om ena föräldern tar ut merparten av föräldraledigheten passeras den bortre tidsgränsen för föräldralönen och då väntar en lägre inkomst. Därför lönar det sig ofta att dela lika om båda föräldrarna omfattas av föräldralön. Skillnaden mellan avtal är stora och på vissa arbetsplatser måste man anmäla att man ska gå i föräldraledighet. För de flesta föräldralediga fortsätter tjänstepensionen att betalas in. Vanligen upp till 13–18 månader eller i vissa fall längre. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta arbetsgivare eller fackförbund.

Här har vi räknat på familjens samlade inkomst. Resultatet är att om man tar man ut sex månader var så har familjen totalt 9 000 kr mer att leva för under barnets första år. I räkneexemplet omfattas båda föräldrarna av föräldralön i upp till 6 månader (avtalen skiljer sig åt beroende på var man arbetar).

Grafik: Kollektivavtal gör skillnad vid föräldraledighet

 

Grafik: Kollektivavtal gör skillnad vid föräldraledighet

När barnen är vuxna

När barnen klarar sig själva ekonomiskt kan du fundera över är vilket efterlevandeskydd din familj behöver. Kanske har du återbetalningsskydd på din tjänstepension? Om du tar bort återbetalningsskyddet blir din egen pension högre.

Vid skilsmässa

Vid en skilsmässa bör du se över vilka som ska vara dina förmånstagare om du har återbetalningsskydd. Om du eller din partner har privata pensionsförsäkringar brukar de delas vid en skilsmässa. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen delas inte vid skilsmässa.

Singel utan barn

Är du singel utan barn finns det ingen anledning att ha återbetalningsskydd. Utan återbetalningsskydd blir din pension högre. Om din familjesituation ändras kan du lägga till återbetalningsskyddet senare.

Extra skydd för familjen

Via din tjänstepension kan det finnas trygghetslösningar som ger ersättning till familjen. Fråga din arbetsgivare om vad som gäller.

Din familj kan också få ekonomiskt stöd som betalas ut från Pensionsmyndigheten.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Jobbar du på en privat arbetsplats heter din tjänstepension antingen Avtalspension SAF-LO eller ITP. Då kan du välja till ytterligare ett skydd för familjen.

Läs mer om Familjeskydd Avtalspension SAF-LO hos Fora

Läs mer om Familjeskydd ITP hos Collectum