Sälja och byta fonder

På Dina sidor kan du göra fondbyten och även sköta försäljningen av dina fondandelar.

Sälja fonder

Enklast är att logga in på Dina sidor och sälja fonder med e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation skickar du en säljorder till AMF Fonder. Om du inte vill använda blanketten går det bra att skriva ett vanligt brev med namn, personnummer och vilken fond som ska säljas (belopp eller antal andelar). Glöm inte din namnteckning. Blanketten eller brevet postar du till:

AMF Fonder
110 06 Stockholm

Du kan även faxa till oss på 08-696 31 99 eller e-posta en scannad underskriven blankett till fondadministration@amf.se.

Blankett för att sälja fondandelar – privatperson (pdf)

Blankett för att sälja fondandelar – juridisk person

När sker försäljningen?

Försäljning sker till den kurs som gäller den bankdag din säljorder mottagits av oss, om det sker senast kl 15:00. Detta gäller alla fonder utom Aktiefond Asien Stilla havet och AMF Aktiefond Tillväxtmarknader där handel istället sker dagen efter.

Dag före röd dag gäller kl 12:00 för alla fonder utom Aktiefond Global, Aktiefond Europa, Aktiefond Nordamerika, Räntefond Mix, Aktiefond Asien Stilla havet samt Aktiefond Tillväxtmarknader där bryttiden är kl 15:00, i annat fall görs försäljning till nästa bankdags kurs. Det upprättas alltid en bekräftelse på din säljorder.

Skatt

När du säljer fondandelar i fondsparande utan koppling till pension realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i din deklaration. Skatten på en kapitalvinst är 30 procent. AMF lämnar uppgifter till Skatteverket och du kommer att få en kontrolluppgift i god tid till din deklaration. Tänk på att du själv i samband med deklarationen ska betala in eventuell skatt på vinst.


Byta fonder

Enklast är att logga in på Dina sidor och göra fondbytet. Du kan även byta fonder via blankett.

Blankett för fondbyte

Det här händer vid ett fondbyte

Vid ett fondbyte säljs andelarna i dina fonder och nya andelar köps i de fonder du valt att flytta sparandet till. Ett fondbyte i vanligt fondsparande genomförs enligt gällande bryttid samma dag eller dagen efter.

  • AMF tar emot ditt önskemål om fondbyte.
  • AMF genomför fondbytet. Köp och sälj genomförs samtidigt enligt gällande bryttid.
  • Fondbytet är klart och AMF bekräftar fondbytet.

Du kan se att fondbytet har genomförts när du loggat in till dina personliga sidor.

Observera att när du byter fonder realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i deklarationen. Skatten för kapitalvinst är 30 procent. Du kommer att få en kontrolluppgift i god tid till din deklaration.

Tänk på att fondbytet bara gäller ditt nuvarande innehav, inte de kommande inbetalningarna. Om du vill ändra investeringsprofil för dina kommande inbetalningar så går det naturligtvis också bra.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.