Inbetalning för företag och institutionell kund

Inbetalningar

För att göra inbetalning betalar du in pengar via bankgiro. Varje fond har ett eget bankgironummer. Ange företagsnamn och organisationsnummer på inbetalningen.

För insättningar över 1 000 000 kronor kan fondernas bankkontonummer användas. Kontakta Fondadministration, tel 0771-696 320, för mer information.

Fondnamn Bankgiro ISIN
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 309-7193 SE0002572313
AMF Aktiefond Europa 5510-5597 SE0000739153
AMF Aktiefond Global 5309-0296 SE0000862278
AMF Aktiefond Nordamerika 5032-1058 SE0002042283
AMF Aktiefond Småbolag 5749-0526 SE0001185000
AMF Aktiefond Sverige 5510-5548 SE0000739195
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 5375-4008 SE0013110798
AMF Aktiefond Världen 5510-5472 SE0000739161
AMF Balansfond 5510-5506 SE0000739179
AMF Företagsobligationsfond 474-9669 SE0011414606
AMF Räntefond Kort 5748-4404 SE0001184961
AMF Räntefond Lång 5510-5530 SE0000739187
AMF Räntefond Mix 813-5709 SE0004324424

ISIN

ISIN-kod är en internationell identifieringskod för fonder och värdepapper.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.