Skatteregler

Skatteregler för fondsparare

Från och med den 1 januari 2012 förändrades skattereglerna för fondsparare. Fondspararen kommer, utöver eventuell reavinstskatt, att betala schablonskatt på sitt fondsparande. Du kommer att se den schablonintäkt vi rapporterat till Skatteverket förtryckt i deklarationen. Den nya fondskatten gäller inte för pensionssparande eller premiepensionsfonder.

Vem påverkas av skattereglerna?

Schablonskatten påverkar dig som har ett fondsparande utan koppling till pension. Den som äger andelar i fonder som är värda mindre än 50 000 kronor behöver inte betala skatt på innehavet, förutsatt att man inte har andra inkomster av kapital.

Vid försäljning av fonder och eventuell utdelning av fondandelar gäller fortfarande rådande skatteregler om reavinster av kapital.

Hur mycket skatt ska jag betala?

Beräknat på fondandelarnas värde den 1 januari ska 0,4 procent tas upp som inkomst av kapital med en kapitalskatt på 30 procent. Exempelvis ska den som har 100 000 kronor i fonder ta upp 400 kronor som inkomst av kapital. Skatten på dessa 400 kronor blir 30 procent, motsvarande 120 kronor per år.

I de fall värdet överstiger 50 000 kr ska skatten betalas in senast i samband med deklarationen året efter inkomståret.

Eftersom gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt tas ut har höjts till 200 kr behöver du inte betala schablonskatt om det totala fondsparandets värde understiger 50 000 kronor. Men detta är förutsatt att du inte har några andra inkomster av kapital.

Vad ska jag som privat fondsparare hos AMF göra?

Som fondsparare hos AMF kommer du att få ett förtryckt belopp i din deklaration. Du ska kontrollera att uppgifterna stämmer med det värdebesked AMF skickat till dig. Tänk på att du själv i samband med deklarationen ska betala in eventuell skatt på vinst.

Mer information om de ändrade skattereglerna finns hos Skatteverket.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.