Inbetalningar av engångssumma

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Så gör du inbetalningar

Ange företagsnamn och organisationsnummer på inbetalningen.

Om företaget sätter in 150 000 kr eller mer vid ett tillfälle måste ni bifoga ett underlag som styrker varifrån pengarna kommer. Vi får inte genomföra transaktionen förrän vi har detta underlag. Om ni sammanlagt under det senaste halvåret har satt in 150 000 kr eller mer kommer vi i efterhand att be er om ett underlag.

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att ställa frågor för att uppnå kundkännedom och förstå syftet med kunders transaktioner.

För insättningar över 1 000 000 kronor kan fondernas bankkontonummer användas. Kontakta Fondadministration, tel 0771-696 320, för mer information.

Ange namn, personnummer eller fondkontonummer på insättningen.

Om du sätter in 150 000 kr eller mer vid ett tillfälle måste du bifoga ett underlag som styrker varifrån pengarna kommer. Vi får inte genomföra transaktionen förrän vi har detta underlag. Om du sammanlagt under det senaste halvåret har satt in 150 000 kr eller mer kommer vi i efterhand att be dig om ett underlag.

Underlaget kan t ex vara en kopia på bankkontoutdrag, bekräftelse på försäljning av fonder eller värdepapper, fastighetsförsäljning, arv, gåva etc.

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att ställa frågor för att uppnå kundkännedom och förstå syftet med kunders transaktioner.

Bankgironummer

Fondnamn Bankgiro ISIN
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 309-7193 SE0002572313
AMF Aktiefond Europa 5510-5597 SE0000739153
AMF Aktiefond Global 5309-0296 SE0000862278
AMF Aktiefond Nordamerika 5032-1058 SE0002042283
AMF Aktiefond Småbolag 5749-0526 SE0001185000
AMF Aktiefond Sverige 5510-5548 SE0000739195
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 5375-4008 SE0013110798
AMF Aktiefond Världen 5510-5472 SE0000739161
AMF Balansfond 5510-5506 SE0000739179
AMF Företagsobligationsfond 474-9669 SE0011414606
AMF Räntefond Kort 5748-4404 SE0001184961
AMF Räntefond Lång 5510-5530 SE0000739187
AMF Räntefond Mix 813-5709 SE0004324424
AMF Strategifond Global 5877-3508 SE0018067860

ISIN

ISIN-kod är en internationell identifieringskod för fonder och värdepapper.