Växer din tjänstepension i skogen?

De flesta går nog inte runt och tänker på var deras pension är placerad så ofta. Men faktum är att tjänstepensionen finns lite här och var, till exempel i träd och mark i skogen, i alla fall om du sparar till den hos oss på AMF. Katarina Romberg är chef för alternativa investeringar och berättar om hur det kommer sig att en del av våra sparares pengar är placerade i svenska träd.

Porträtt av Katarina
Katarina Romberg, chef för alternativa investeringar

AMFs främsta uppdrag att få kundernas tjänstepensioner att växa tryggt och stabilt. Tack vare ett stort kapital och uppdraget att förvalta pengar på lång sikt kan AMF investera i bolag och branscher som mindre aktörer inte når.

Dessa placeringar samlas under benämningen alternativa investeringar, här finns onoterade bolag som exempelvis utvecklar lösningar för framtida energiförsörjning genom vind eller sol och de som förvaltar skogens resurser. Katarina Romberg är chef för alternativa investeringar och vi har frågat henne om hur tjänstepensionen kan växa i skogen.

Varför investerar AMF i skog?

– Vi ser att skog, tillsammans med andra investeringar vi gjort i exempelvis vindkraft och andra typer av infrastruktur, är tryggt för spararna eftersom det kan ge en stabil avkastning till låg risk under en lång period framåt. Det är ett bra komplement till investeringar i aktier och räntor, säger Katarina Romberg, chef för alternativa investeringar på AMF.

På vilket sätt är det här en investering som har koppling till klimatfrågan?

– Vi tycker att den svenska skogen är en bra långsiktig investering som kommer att gynnas i den omställning som behövs för att vi ska få ett mer hållbart samhälle. Skogen i sig agerar exempelvis som en kolsänka, det vill säga den tar upp koldioxid ur atmosfären, samtidigt som den växer. Träråvara kan också hjälpa till att ersätta fossila råvaror och andra ”ändliga resurser” vilket gynnar samhällets omställning till ett lägre klimatavtryck, säger Katarina Romberg.

Traditionell försäkring, hur funkar den?

9 av 10 kunder har sin tjänstepension i en traditionell försäkring, i den placeras pengarna i olika tillgångar: aktier, räntor, fastigheter och alternativa tillgångar. På så sätt kan riskerna spridas, så att upp- och nedgångar i ekonomin balanseras.

Läs mer om traditionell försäkring.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se