Tänk på det här när du väljer fonder

Hur väljer du vem som förvaltar dina pengar? Att satsa på ett bolag som har fonder med aktiv förvaltning till ett lågt pris kan vara klokt. Per Wiklund på AMF förklarar hur du kan tänka när du ska välja fonder. 

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Per Wiklund tittar in i kameran.

Att välja fonder kan vara svårt. Utbudet är enormt och det är många faktorer att ta hänsyn till, bland annat historisk avkastning, risknivå och oberoende bedömningar och betyg.

– Ett sätt att göra det enklare är att begränsa urvalet och välja fonder från bolag du tycker är bra och är trygg med, säger Per Wiklund.

Per Wiklund pekar på några saker som utmärker en bra förvaltare av fonder:

  • En tydlig investeringsfilosofi
  • Erfarna, kunniga förvaltare som kan fatta beslut efter eget huvud
  • Höga betyg från oberoende utvärderare
  • Låga avgifter

Aktiv förvaltning innebär självständiga beslut

Grunden för all kapitalförvaltning ligger i investeringsfilosofin. AMFs förvaltning är aktiv, långsiktig och ansvarstagande.

– Även om alla har som mål att skapa avkastning så spelar det stor roll vilka val man gör längs vägen. Förvaltningen kan till exempel vara mer eller mindre långsiktig, eller mer eller mindre aktiv. Alla våra fonder är aktivt förvaltade och passar ett långsiktigt sparande, säger Per Wiklund.

Aktiv förvaltning innebär bland annat att förvaltarna tar självständiga beslut utifrån sina egna analyser, marknadsläget och AMFs syn på ansvarsfulla investeringar. Det sistnämnda handlar både om AMF som långsiktig ägare och synen på hållbarhet. Förvaltarna har lång erfarenhet och jobbar i ett litet, sammansvetsat investeringsteam.

– Nu när det är volatilt i omvärlden är det extra viktigt att vi kan anpassa oss och agera. Kombinationen av kunniga personer bakom spakarna och låga avgifter gör att vi har bra förutsättningar att skapa avkastning, säger Per Wiklund.

Kolla betyg och rating

Det finns många som bedömer och rankar fonder, men ska man verkligen välja fonder efter betyg?

– Betyg och rating är bra, men man bör veta vad de grundar sig på. Många baseras framför allt på historisk avkastning och det ger inte hela bilden, menar Per Wiklund.

Det finns ett mått som visar vilka fonder som har goda förutsättningar att vara bra investeringar i framtiden. Det är Morningstars framåtblickande fondbetyg MQR. Av de 43 fonder som fick högsta betyg (guld) förvaltas 11 av AMF1. MQR-betyget bedömer också fondförvaltning på bolagsnivå. I bedömningen konstaterades att AMFs fondförvaltning har erfarna förvaltare, låga avgifter och en väldisciplinerad investeringsstrategi2.

Alltid viktigt med låga avgifter

Aktivt förvaltade fonder är ofta dyra. Om du sparar långsiktigt kan höga avgifter minska ditt kapital avsevärt. AMFs fonder har låga avgifter trots att de är aktivt förvaltade. Avgiften kan du dessutom (till skillnad från avkastningen) förutse.

– Aktiv förvaltning ska vara billigt. Det enda du vet om en dyr fond är att den är just dyr. Ett gott råd är därför att alltid välja fonder med låga avgifter, avslutar Per Wiklund.

Aktiv förvaltning till en låg avgift

AMFs fonder kan väljas för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Alla fonder är aktivt förvaltade, väl anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Välj våra fonder här:

Eget fondsparande

Premiepension (PPM)

Flytta tjänstepensionen till AMF

 

1. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB
2. Morningstar, 220824

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se