Så växer din pension i framtidens företag

Vad har dina pensionspengar med klimatet att göra? Pensionen och klimatet är viktiga frågor men kan upplevas lite komplicerade. Därför kan det vara bra att veta att samtidigt som dina pensionspengar växer kan de också bidra till ett hållbart samhälle. Här berättar vi hur.

– Vi vill att våra kunder ska få en så bra pension som möjligt. Samtidigt vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Vi tror att vi gör det bäst genom att investera i bolag som arbetar aktivt med att förbättra sitt hållbarhetsarbete, inte bara i bolag som redan är helt hållbara. Det finns också många bolag som har bra lösningar på bland annat de klimatutmaningar vi står inför och där vi vill vara med och investera, säger Tomas Flodén, chef över kapitalförvaltningen på AMF.

Några exempel på investeringar vi gjort senaste åren

Batteritillverkning

Att ställa om från att driva bilar på bensin och diesel till att låta dem gå på el kräver uppladdningsbara batterier som kan lagra energi som räcker för att köra eldrivet. Vår investering i ett svenskt företag som ska tillverka just detta tror vi både kan bli lönsam och vara bra för framtiden. Att ha batteriproduktionen i Sverige kan dessutom bidra till att skapa nya jobb.

Vindkraft

I framtiden talar allt för att vi kommer behöva mer el, inte minst när fler elbilar rullar på vägarna. Energiförsörjningen är beroende av många energikällor och en av dem är vinden. Vi har investerat i olika företag som skapar lösningar för att ta tillvara på vindens energi. Vi investerar även i elnäten, som kommer att vara allt viktigare i takt med att allt mer kommer att drivas av el och batterier istället för av fossila bränslen.

Ljusceller på prylar

En annan källa till energi är solen. Därför tror vi att vår investering i ett företag som tillverkar celler som kan fånga upp energi från ljus och ladda prylar direkt, kan vara bra för din pension och i en klimatomställning. Exempelvis kan de sitta ovanpå hörlurar som laddas när du är ute på promenad eller till och med inomhus.

Fossilfritt stål

En annan viktig pusselbit för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle – och något som är hett efterfrågat inom många olika typer av tillverkning – är fossilfritt stål. Därför har vi gått in i ett bolag som är världsledande inom just detta, en investering som har stor potential att bli en bra affär för dig som sparar till din pension i AMF. Bolaget är svenskt och bygger sin fabrik i Norrland, vilket kan bidra till att skapa nya jobb.

– Det här är exempel på svenska, nya företag vars affärsidé innebär lösningar som kan vara bra för klimatet. Men vi investerar brett i många olika branscher och länder där förutsättningarna för att ställa om är väldigt olika och där man har kommit olika långt, säger Tomas Flodén.

Genom åren har vi successivt minskat investeringarna i företag som har större klimatutmaningar, exempelvis genom att begränsa investeringar i kol* och vara försiktiga i branscher med höga utsläpp. Det här är i regel företag som kommer att ha svårt att klara sig i framtiden när allt större krav kommer att ställas på att nå klimatmålen i Parisavtalet.

– Vi vill fortsätta arbetet med att sänka utsläppen och försöker påverka företag vi äger i den riktningen. Det är ett arbete som sker steg för steg men med fokus på framtiden. För precis som med klimatet är det viktigt att tänka långsiktigt kring pensionen, men agera här och nu, säger Tomas Flodén.

Så trots att både pensionen och klimatfrågan kan kännas kluriga kan du vara trygg i att vi har koll på tjänstepensionen du har hos oss. Vi investerar den så att den ska växa till det är dags för dig att ta ut den.

* Vi investerar inte i bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Fakta om AMFs traditionella försäkring

AMF har ungefär 4 miljoner kunder. De allra flesta av dem (9 av 10) sparar till sin tjänstepension i något som kallas traditionell försäkring. Den passar dig som till vardags inte vill engagera dig i din pension, och som vill ha en garanti.

Vi ska se till att du får en trygg och bra tjänstepension. Därför placerar vi pengarna i den traditionella försäkringen på olika sätt; i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter, förnyelsebar energi och skog. Bolagen vi investerar i har ett medvetet hållbarhetsarbete, eller en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet. Läs mer om vår traditionella försäkring här.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se