Här växer din pension: I framtidens medicin- och hälsobolag

Vet du att din tjänstepension växer långsiktigt i bolag som gör allt från plåster och hygienprodukter till operationsutrustning, utvecklar behandling av cancer och stora folksjukdomar? Här berättar Dick Bergqvist, förvaltare av svenska aktier varför den sortens investeringar är bra för din pension.

De senaste 15 åren har AMFs traditionella försäkring växt med i snitt 7, 4 procent per år1. För att din tjänstepension ska växa investerar vi den bland annat i lönsamma bolag som har en stabil tillväxt och inte alltid är så beroende av konjunkturen. Ett bra exempel på det är medicin- och hälsobolag eftersom vård och läkemedel alltid behövs, även i tider då matpriser och räntor stiger.

– Behovet av dessa produkter och tjänster ökar också i takt med att vi lever allt längre. Det är alltså en typ av bolag som gynnas av den demografiska utvecklingen i världen, säger Dick Bergqvist.

Från vardagsprodukter till avancerad teknik och forskning

De medicin- och hälsobolag som AMF investerar i har vitt skilda produkter och tjänster, allt från sådant du själv använder hemma till vardags till högteknologisk sjukhusutrustning.

– Vi investerar i bolag som tillverkar plåster och produkter för sårvård och inkontinensskydd, teknik för strålbehandling av cancer, utrustning för intensivvård och operationer, behandling av diabetes, hjärtkärl-, andnings- och hjärnsjukdomar och mycket mer. Den här bredden är viktig eftersom det ger en bra riskspridning inom sektorn, säger Dick Bergqvist.

Många av bolagen jobbar också med att forska fram nya behandlingsmetoder och preparat. Men att ta fram ett nytt läkemedel tar lång tid.

– De bolag vi investerar i har produkter som är lönsamma idag, samtidigt som de utvecklar nya läkemedel som kan ge intäkter i framtiden. Vi tänker och arbetar långsiktigt, det ligger i vårt DNA som pensionsbolag, säger Dick Bergqvist.

Bild på Dick Bergqvistt
Vi tänker och arbetar långsiktigt, det ligger i vårt DNA som pensionsbolag.

Receptet: Svenskt entreprenörskap och innovationer

Sverige har en lång tradition av entreprenörskap och inom medicin och hälsa finns flera svenska bolag som idag är världsledande. Två exempel på sådana bolag  som AMF investerar i är högteknologiska Elekta som till bland annat utvecklar det senaste inom strålbehandling, och samt hygien- och hälsobolaget Essity vars produkter används av en miljard människor världen över - varje dag.

Starka bolag skapar jobb

Bolag som växer och utvecklas är inte bara positivt för din pension, över tid kan de också skapa jobb åt många människor. En stor arbetsgivare i Sverige som AMF också investerar i är globala, forskningsintensiva AstraZeneca. På bolagets forsknings- och utvecklingsanläggning i Göteborg jobbar cirka 3 000 personer, i Södertälje där produktionen sker cirka 4 600, och på marknadsbolaget i Stockholm ytterligare 200 personer.

1. Genomsnittlig årlig totalavkastning för perioden 20090101-20231231

AMFs förvaltning är aktiv. Det betyder att vi gör egna, självständiga utvärderingar av bolagen och fattar beslut om en investering efter grundlig analys. Vi arbetar tillsammans i team med många olika kompetenser och målet är att skapa en hög och stabil avkastning för din pension. AMFs traditionella försäkring består till cirka 40 procent av aktier varav cirka 8 procent är medicin- och hälsobolag (per 30 september 2023).  

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se