”Ett bra lag behöver olika styrkor och kompetenser”

Vårt mål är att ge dig en så bra tjänstepension som möjligt. Därför jobbar vi för mer jämställda styrelser. Hur det hänger ihop? Häng med så förklarar vi!

illustrativa människor håller varandra och ser glada ut

Vårt mål är att ge dig en så bra tjänstepension som möjligt. Därför jobbar vi för mer jämställda styrelser. Hur det hänger ihop? Häng med så förklarar vi!

Vi på AMF tar hand om tjänstepensionen för cirka 4 miljoner svenskar. Vi investerar i många olika branscher och i företag. I de svenska bolag där vi är stora ägare är vi med och letar fram bra styrelseledamöter. När vi gör det så är en bra blandning av kompetenser och erfarenheter viktigt, med en jämn fördelning mellan könen. Vårt mål är att styrelserna ska vara jämställda.  

Anders Oscarsson är aktiechef och ägaransvarig på AMF. En viktig del av hans jobb består i att prata med företag som AMF investerar i, att påverka och följa upp att de lever upp till kraven vi ställer. Vi bad honom förklara varför just jämställdhet är viktigt för AMF.

– Vi är övertygade om att företag som leds av en styrelse och en ledning med många olika perspektiv är mer lönsamma i längden – och därmed kan bidra mer till att du som kund får mer i pension. Samtidigt bidrar en sådan utveckling till ett mer jämlikt samhälle, förklarar Anders Oscarsson.

Men spelar kön eller bakgrund någon roll, om man är rätt för jobbet?

– Det viktiga är sammansättningen i en styrelse. Om alla har samma bakgrund riskerar man att tänka för snävt och inte se nya möjligheter eller lösningar. Det finns en kraft i att ha blandade styrkor. Ett bra fotbollslag består av både backar och forwards, det är samma princip för företag. För att ett bolag ska kunna leverera på lång sikt är styrelsens bredd och ledamöternas olika infallsvinklar och kompetens otroligt viktigt, då kan det inte vara 10 män eller kvinnor uppvuxna i samma kvarter med samma utbildning.

Kan du förklara mer vad du menar med blandade styrkor?

– Det handlar om att aktivt arbeta med att bredda rekryteringen men också att förstå vad som skapar en bra blandning, vilket ofta varierar mellan olika bolag. Ibland behövs internationell erfarenhet, ibland kunskap om digitalisering, teknik eller nya marknader för att nämna några exempel. AMF sitter i många valberedningar där vi är med och nominerar styrelseledamöter, och på så sätt kan vi se till att styrelsen har en bra blandning av kompetenser och erfarenheter.

Du kan själv läsa om vilka bolag vi investerar i och hur vi har varit med och påverkat under det senaste året i vår ägarrapport för 2020, ta del av den här.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se