Låga avgifter gör skillnad vid ett långsiktigt sparande

Trots att den genomsnittliga fondavgiften mellan 2021 och 2022 gick upp från 1,35 procent till 1.36 procent är den långsiktiga trenden tydlig – avgifterna går ned. Snittavgiften för svenska fonder har mellan 2012 och 2022 sjunkit med 0,31 procentenheter. Den som sparar långsiktigt har extra stor anledning att vara uppmärksam på avgifterna, eftersom det påverkar kapitalets möjlighet att växa över tid.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Per Wiklund, vice vd AMF Fonder
Per Wiklund är vice vd på AMF Fonder

För sextonde året i rad har AMF släppt en rapport om avgifterna på fondmarknaden. Under dessa år har fondavgifterna gått ned stadigt och det är bra för den som sparar långsiktigt. Trots att snittavgifterna steg något mellan 2021 och 2022 gick de kapitalviktade avgifterna (hänsyn tagen till hur stor förmögenheten är i varje fond) ned. För Sverigeregistrerade aktiefonder har den kapitalviktade årliga avgiften sjunkit med 0,05 procentenheter till 0,74 procent 2022 (0,79 procent år 2021), jämfört med den genomsnittliga oviktade avgiften som har ökat med 0,06 procent till 1,12 procent 2022 (1,06 procent år 2021).

– Allt annat lika blir det alltid mer pengar i plånboken för den som väljer en fond med lägre avgift. Vi ser också att många fondsparare är bra på detta. Att den kapitalviktade avgiften är lägre än snittavgiften visar på att spararna väljer billigare alternativ. Det kan inte nog betonas hur stor skillnad det kan innebära för ett långsiktigt sparande som det till pensionen om man väljer prisvärda fonder med låg avgift, säger Per Wiklund, vice vd på AMF Fonder.

Du kan påverka avgiften

De senaste åren har många fonder gått bra men i tider när världsekonomin är lite mer oförutsägbar och skakig kan börserna sjunka. När avkastningen blir lägre är det ännu viktigare att välja fonder med låg avgift, eftersom man inte vill att den avkastning man får ska försvinna i fondavgifter.

– Om du vet med dig att du vill ha en viss typ av fond så är det klokt att jämföra avgifterna för liknande fonder. Alla fonder måste ange ett så kallat Normanbelopp. Det beräknar vad de totala avgifterna i en fond kostar i avgifter och förlorad avkastning om du månadssparar 1 000 kronor under 10 års tid. På så sätt kan man som småsparare enkelt jämföra olika fonder och göra ett medvetet val, säger Per Wiklund.

Viktigt med låga avgifter för din tjänstepension

Du som har ett jobb med kollektivavtal har automatiskt tjänstepension. Du kan spara på två sätt, antingen i en traditionell försäkring som är ett tryggt och enkelt sparande med garanti där pensionsbolaget, till exempel AMF, placerar pengarna åt dig, eller i en fondförsäkring där du själv väljer vilka fonder pengarna ska placeras i.

Låga avgifter påverkar hur mycket du får i slutändan. Vi har räknat fram att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 150 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 40 års sparande. Om avgiften istället är 0,2 procent, minskar kapitalet med 34 000 kronor.¹

AMFs avgiftsrapport jämför avgifterna på den svenska fondmarknaden och omfattar drygt 4 000 fonder inom kategorierna aktiefonder, blandfonder, räntefonder och alternativa investeringar. Läs årets rapport i sin helhet.

1. Beräkning enligt prognosstandard. Person född 1995 med Avtalspension SAF-LO med lön om 27 000 kronor per månad. Premieinbetalning startar vid 25 års ålder och pågår fram till 65 år. Återbetalningsskydd fram till pensionering. Ingen inflationsanpassning av premier. Kapitalminskning avser både avgiftsuttag och avkastningsförlust.

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se