Tillsammans får vi din pension att växa och samhället att utvecklas

Vi bryr oss om dig, din pension och samhället. Det har vi gjort sedan vi bildades för 50 år sen. Vi jobbar hela tiden för att din pension ska växa. Och det är vi bra på – de senaste 15 åren har vår traditionella försäkring växt med i snitt 7,1 procent per år1. Samtidigt som den växer är den med och utvecklar samhället runt omkring oss – och tvärtom. Din pension och samhället är faktiskt i mångt och mycket beroende av varandra. Låt oss förklara hur det hänger ihop!

Fler än 4 miljoner unika individer i alla åldrar, med olika bakgrund, yrken och i alla delar av landet har sin tjänstepension hos oss på AMF. När många sparar tillsammans blir det väldigt mycket pensionspengar. Om de investeras klokt kan de både växa och bli mer pension till dig, och samtidigt bidra till samhällets utveckling. Så här går det till.

Din tjänstepension ska växa tryggt och bra under många år. Därför investerar vi den i bolag vi tror har goda möjligheter att växa och vara lönsamma i framtiden. Vissa har funnits länge och andra är mer nystartade. Många är ledande inom viss teknik och utvecklar nya lösningar i den omställning som behövs för att samhället ska bli mindre fossilberoende. Vi jobbar också aktivt för att bolagen ska sätta klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisa sitt klimatavtryck, och ha ett medvetet hållbarhetsarbete.

Vi investerar i starka, ofta svenska bolag som utvecklar morgondagens energilösningar, läkemedel, medicinteknik, fordon, transporter, bostäder, nya sätt att använda och förädla olika naturtillgångar, forskning och innovationer och mycket, mycket mer. Bolag som växer och utvecklas skapar också jobb för många människor. Så samtidigt som din pension växer bidrar den till samhällets utveckling. Uppåt, framåt helt enkelt!

1. Genomsnittlig årlig totalavkastning för perioden 2008-10-01  -  2023-09-30

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se