AMFs nya strategifond

I juli 2022 stärkte AMF sitt fonderbjudande genom lanseringen av fonden AMF Strategifond Global. Fonden är en så kallad specialmatarfond som kan använda hävstång genom belåning eller derivat. På så sätt kan fonden öka sin exponering för att få möjlighet att skapa ännu högre avkastning.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Magnus Jonasson
Magnus Jonasson, allokeringsansvarig på AMF Fonder och ansvarig förvaltare av fonden

Fonden investerar minst 85 procent av sitt innehav i AMF Aktiefond Global och kan investera upp till 15 procent i andra fonder och derivatinstrument. Förvaltarna av fonden, Magnus Jonasson och Thomas Nordahl, är experter inom både strategisk allokering och portföljkonstruktion.

– AMF Strategifond Global kommer alltid att placera större delen av sitt innehav i AMF Aktiefond Global, men möjligheten finns alltså att öka andelen till över 100 procent tack vare hävstång. Att använda hävstång kan liknas vid att fonden lånar ytterligare pengar som placeras i aktier, givet att den förväntade avkastningen anses tillräckligt hög, säger Magnus Jonasson, allokeringsansvarig på AMF Fonder och förvaltare av AMF Strategifond Global. 

AMF Strategifond Global förvaltas av AMF Fonder och har en årlig avgift på 0,4 procent. Fonden har en förhållandevis hög risknivå och passar därför framför allt sparare med en tidshorisont som är längre än 5 år.

Andelen aktier i fonden kan variera mellan 85 och 200 procent. 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se