9,3 miljarder kronor i stärkta garantier för 660 000 kunder

Din pension ska vara trygg. Nyligen stärkte vi garantin i vår traditionella försäkring genom att omvandla 9,3 miljarder kronor till garantier. Totalt berörs cirka 660 000 kunder som får pension varje månad från oss. Men varför stärker vi garantin och vad innebär det för din pension?

Porträtt Roland Kristen
Roland Kristen är chefsaktuarie på AMF.

De flesta av våra kunder sparar i eller får sin pension utbetald från en traditionell försäkring. Det är ett tryggt sparande med garanti, där vi tar hand om och investerar pengarna åt dig. Vid årsskiftet införde vi en ny modell för att stärka garantierna för kunder som är under utbetalning1 , och nu i maj tillämpades den för första gången. Totalt omvandlades ett överskott på 9,3 miljarder kronor till garantier och cirka 660 000 kunder som får utbetalning från ålderspension eller efterlevandepension berörs.

Förstärkningen innebär att en större del av din pension blir garanterad, samtidigt som din risknivå minskar. Om du loggar in på amf.se kan du se att det garanterade beloppet har ökat på dina försäkringar, men ditt månadsbelopp är oförändrat.

– Garantin är en hörnsten i den traditionella försäkringen och stabila utbetalningar är särskilt viktiga när ekonomin är osäker. Vi har fått pensionerna att växa väldigt bra genom åren och idag får de allra flesta av våra pensionärskunder en utbetalning som är betydligt större än garantin, säger Roland Kristen, chefaktuarie på AMF.

Rätt garanti för alla

I maj förbättrades även garantin för kunder som sparar till sin pension. Då höjdes garantin på inbetalda premier och inflyttat kapital från 85 till 100 procent2 . Det innebär att när din arbetsgivare betalar in din tjänstepension så använder vi hela inbetalningen, 100 procent, när vi beräknar det garanterade pensionsbeloppet. För inflyttat kapital är dock nivån 75 procent om du har mindre än 5 år kvar till avtalad pensionsålder.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra den traditionella försäkringen och under 2023 har garantin varit i fokus. Alla våra kunder ska ha en bra och långsiktigt hållbar garanti och nu har den blivit ännu bättre, säger Roland Kristen.


1. Den förändrade garantiförstärkningsmodellen omfattar försäkringar tecknade inom SAF-LO (privatanställda arbetare), PA16 (statligt anställda) och AKAP-KR (anställda inom kommun och region), och för AMF Tjänstepension (individuell tjänstepension).
2. Den 1 maj 2023 infördes höjningen för kunder inom SAF-LO (privatanställda arbetare), PA16 (statligt anställda) och AKAP-KR (anställda inom kommun och region), och för AMF Tjänstepension (individuell tjänstepension). Den 1 oktober 2023 införs höjningen för ITP (privatanställda tjänstemän).
3. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 080101-221231.

Traditionell försäkring – ett tryggt sparande med garanti

Vår traditionella försäkring passar många, framför allt dig som vill ha ett långsiktigt sparande med bra riskspridning och en låg avgift, utan att själv behöva engagera dig till vardags. Vi sköter förvaltningen åt dig och ser till att du har högre risk när du sparar till din pension, och mer stabilitet och trygghet när din pension betalas ut. I botten finns en garanti som innebär en extra trygghet och förutsägbarhet den dag du går i pension. De senaste 15 åren har vår traditionella försäkring avkastat i snitt 6,4 procent per år3 .

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se