Svensk skog: en hållbar investering för tryggare pensioner

Katarina Romberg är chef över Alternativa investeringar på AMF, här är ett foto av henne

Har du pengar i skogen? Det kan låta konstigt, men chansen är faktiskt rätt stor, i alla fall om du sparar till din pension hos oss på AMF. Katarina Romberg är chef för Alternativa investeringar och berättar om varför en del av våra sparares pengar är placerade i svenska träd.

För att få pengar att växa tryggt och stabilt finns flera sätt att tillgå. Framförallt handlar det om att sprida riskerna, så att upp- och nedgångar i ekonomin balanseras. Tack vare AMFs stora kapital och uppdrag att förvalta pengar på lång sikt kan vi investera i bolag och branscher som mindre aktörer inte når. I vår traditionella försäkring ligger en del av kapitalet i just sådana placeringar, och samlas under begreppet alternativa investeringar.

Ett exempel på det är bolaget Bergvik Skog Öst. I augusti 2019 förvärvade AMF 89,9 procent av aktierna i BSÖ Holding som i sin tur äger skogsbolaget Bergvik Skog Öst. Bolaget har drygt 317 000 hektar skogsmark i mellersta Sverige är och ett av Sveriges största skogsägande bolag. En yta större än Gotland!

Varför investerar AMF i skog?

– Vi ser att skog, tillsammans med andra investeringar vi gjort i exempelvis vindkraft och andra typer av infrastruktur, är tryggt för spararna eftersom det kan ge en stabil avkastning till låg risk under en lång period framåt. Det är ett bra komplement till investeringar i aktier och räntor, säger Katarina Romberg, chef för Alternativa investeringar på AMF.

På vilket sätt är det här en investering som har koppling till klimatfrågan?

– Vi tycker att den svenska skogen är en bra långsiktig investering som kommer att gynnas i den omställning som behövs för att vi ska få ett mer hållbart samhälle. Skogen i sig agerar exempelvis som en kolsänka, det vill säga den tar upp koldioxid ur atmosfären, samtidigt som den växer. Ett aktivt skogsbruk hjälper också till att ersätta fossila råvaror och andra ”ändliga resurser” vilket gynnar samhällets omställning till ett lägre klimatavtryck.

Var ligger skogen?

– Den största delen ligger i Östhammar, Malung-Sälen, Mora och Gävle kommuner, avslutar Katarina.

Vill du veta om ditt pensionssparande bidrar och växer med skogen? Har du ditt sparande i en traditionell försäkring hos oss gör den det. Är du kund hos oss kan du logga in med BankID och se vilka tillgångsslag din pension består av.

Läs mer

Text: Ebba Lagersten, redaktör
amfredaktionen@amf.se

Rekommenderat