Fondspara i några av världens starkaste bolag

Vill du spara i aktier och samtidigt få en god riskspridning? Då är vår femstjärniga, populära AMF Aktiefond Global ett alternativ för dig. Här berättar fondens förvaltare Björn Lind varför och vad han menar med att fonden investerar i ”det bästa av det bästa”.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt på Björn Lind som förvaltar AMFs globalfond
Björn Lind förvaltar AMF Aktiefond Global

Globalfonder investerar brett i olika länder, branscher och valutor och har alltså en naturlig riskspridning. Bredden minskar också risken för fel timing. Att spara långsiktigt i en globalfond är därför ett klokt val, oavsett marknads- och konjunkturläge.

Köp fonden här

AMFs bästa bets i hela världen

Alla AMFs fonder förvaltas aktivt, så även AMF Aktiefond Global. Det betyder att förvaltarna gör självständiga bedömningar av investeringarna och fattar beslut efter grundlig analys. De arbetar tillsammans i team med många olika kompetenser och målet är att slå index. Björn Lind, som förvaltar AMFs populära1 globalfond sedan 2012, berättar om investeringsstrategin och hur jobbet går till i praktiken:

– Alla AMFs aktiefonder har en stomme som består av ett mindre antal bolag som vi kallar core bets. Det är bolag som vi bedömer ha stor potential på lång sikt eftersom de har en stark marknadsposition, bra möjlighet att kunna höja sina priser, goda kassaflöden och starka balansräkningar. För att komplettera, balansera och sprida risken gör vi sen också andra, mindre investeringar, säger Björn Lind och fortsätter,

– Det fina med AMF Aktiefond Global är att den består av core bets från våra andra aktiefonder. Det betyder att mina förvaltarkollegor skjuter in sin regions mest intressanta aktier i globalfonden, till exempel Asien och Europa. Resultatet blir att den innehåller AMFs bästa bets – world wide!

Fokus på bolag i framtidens branscher

AMF Aktiefond Global investerar i bolag i branscher som har strukturell medvind. I Europa är det fokus på grön omställning och elektrifiering, i USA teknikbolag och AI och i Asien läkemedel, medicinteknik och försäkring.

– Vi väljer noggrant vilka bolag vi investerar i, men också vilka vi inte ska gå in i. Båda är viktiga för att hamna rätt. Just att vi kan och ska göra egna bets och frångå index möjliggör riktigt bra investeringar som kan ge god avkastning över tid, säger Björn Lind.

Och det har verkligen han lyckats med. AMF Aktiefond Global har levererat hög avkastning till sina sparare, hela 13,4 procent per år i fem år2. Det är 3,6 procentenheter bättre än snittet i sin kategori.

Nya investeringsmöjligheter framåt

Kriget pågår i Ukraina, tonläget mellan USA och Kina är hårt och inflationen är hög. Men det långt ifrån första gången världen drabbas av kriser. Björn Lind menar att marknaden tar till sig av händelserna och anpassar sig efter dem. Trots det tuffa läget ser han ljusglimtar:

– Nu faller inflationen och då kan vi förvänta oss gradvis sjunkande räntor, vilket är bra för aktiemarknaden. Jag skulle inte bli förvånad om vi snart kommer börja prata om en ekonomisk återhämtning. Och man ska komma ihåg att aktiemarknaden alltid ser framåt. Han fortsätter:

– De senaste årens händelser har skakat om marknaden och öppnat upp för nya investeringsmöjligheter. Vi ser nu många bolag som tidigare var mycket högt värderade och nu är betydligt billigare som ett resultat av det senaste årets oro på marknaden.

Höga betyg och låg avgift

AMF Aktiefond Global får genomgående höga betyg av den oberoende bedömaren Morningstar. Fonden har 5 av 5 stjärnor i Morningstars kategori globalfonder och 4 av 5 hållbarhetsglober. Den har också utsetts till ”guldfond” i det framåtblickande betyget Medalist Rating, vilket betyder att den bedöms ha goda förutsättningar att vara en bra investering i framtiden.3

– De höga betygen är ett kvitto på att vi gör bra saker. Men jag vill också slå ett slag för globalfondens låga avgift på 0,4 procent. Låga avgifter innebär att det blir mer kvar till dig, särskilt om du sparar i många år, avslutar Björn Lind.

Om AMFs fonder

AMFs fonder kan väljas för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB och är aktivt förvaltade, väl anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Här kan du välja våra fonder:

Eget fondsparande

Premiepension (PPM)

Flytta din tjänstepension till AMF

1. AMF Aktiefond Global är den åttonde mest valda fonden av alla fonder på Sveriges största retailplattform Avanza, 230622.

2. Morningstar AMF Aktiefond Global, 230622.

3. Morningstar, 230430.

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se