Fondspara i några av världens starkaste bolag

Vill du spara i aktier och samtidigt få en god riskspridning? Då är vår femstjärniga, populära AMF Aktiefond Global ett alternativ för dig. Här berättar fondens förvaltare Ulf Alexandersson varför och vad han menar med att fonden investerar i ”det bästa av det bästa”.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Ulf Alexandersson som förvaltar AMF Aktiefond Global
Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Global

Alla AMFs fonder förvaltas aktivt, så även populära AMF Aktiefond Global. Det betyder att förvaltarna gör självständiga bedömningar av investeringarna och fattar beslut efter grundlig analys, data och bevakning av omvärlden och marknadsläget. De arbetar tillsammans i team med många olika kompetenser och många har lång erfarenhet.

Köp fonden här

AMFs bästa bets i hela världen

Målet är att AMF Aktiefond Global ska ha högre avkastning än sitt jämförelseindex. Ulf Alexandersson, som förvaltar fonden sedan 2021, berättar om investeringsstrategin:

– Alla våra aktiefonder har en stomme som består av runt 20 bolag som är fondens kärninnehav. De är aktiva ”bets” som avviker från index och som vi bedömer har stor potential att ge avkastning både på kort och lång sikt. Vilka bolag vi väljer grundar sig på vår investeringsidé, aktiens värdering och vilken avkastningspotential vi bedömer att aktien har. För att minska risken i en viss sektor har fonden också mindre positioner i andra bolag. Han fortsätter.

– Det fina med AMF Aktiefond Global är att den består av våra främsta kärninnehav världen över. Det betyder att den innehåller de aktier från USA, Asien, Europa, Latinamerika och så vidare som våra förvaltare bedömer är mest intressanta. Resultatet blir AMFs bästa bets – world wide!

Fokus på bolag i framtidens branscher

AMF Aktiefond Global investerar i bolag i branscher som har strukturell medvind. I Europa ligger fokus på hälsovårdsbolag, i USA och Asien ledande bolag inom teknologi och AI.

– Vi väljer noggrant vilka bolag vi investerar i, men också vilka vi inte ska gå in i. Båda är viktiga för att hamna rätt, säger Ulf Alexandersson.

Just eftersom fonden kan och ska ha egna bets och frångå index kan den göra riktigt bra investeringar som kan ge god avkastning över tid. Siffrorna talar sitt tydliga språk – AMF Aktiefond Global har avkastat 13,5 procent per år i fem år. Det är 3,4 procentenheter bättre per år än snittet i sin kategori.1

– I AMF Aktiefond Global jobbar vi mer med att välja rätt bolag och aktiernas värdering än att förutspå och förhålla oss till om marknaden kommer gå upp eller ned. Historiskt sett har det arbetssättet gjort att vår globalfond har uppnått en jämn och hög avkastning, säger Ulf Alexandersson.

Nya investeringsmöjligheter framåt

Förra året var börserna starka men det finns alltid orosmoment och konflikter i världen som påverkar. Ulf Alexandersson menar att marknaden tar till sig av händelser och kriser och anpassar sig efter dem.

– Nu avtar inflationen och då kan vi förvänta oss gradvis sjunkande räntor, vilket är bra för aktiemarknaden. Jag skulle inte bli förvånad om vi snart kommer börja prata om en ekonomisk återhämtning. Man ska komma ihåg att aktiemarknaden ofta ser något år in i framtiden och inte alltid rör sig i samma takt som ekonomin, säger Ulf Alexandersson.

Ulf Alexandersson menar att en viss nedgång i ekonomin inte behöver inte ha motsvarande påverkan på aktiemarknaden.

– De senaste åren har skakat om marknaden och öppnat upp för nya investeringsmöjligheter. Jag tror vi är förbi störningarna som uppstod i spåren efter pandemin. Det ser ut som världsekonomin börjar normaliseras, säger han.

Höga betyg och låg avgift

AMF Aktiefond Global får genomgående höga betyg av den oberoende bedömaren Morningstar. Fonden har 5 av 5 stjärnor i Morningstars kategori Globalfonder2 och 3 av 5 hållbarhetsglober3

– Betygen är ett kvitto på att vi gör bra saker. Men jag vill också slå ett slag för globalfondens låga avgift på 0,4 procent. Låga avgifter innebär att det blir mer kvar till dig, särskilt om du sparar i många år, avslutar Ulf Alexandersson.

Om AMFs fonder

AMFs fonder kan väljas för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB och är aktivt förvaltade, väl anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Här kan du välja våra fonder:

Eget fondsparande

Premiepension (PPM)

Flytta din tjänstepension till AMF

1. Morningstar per 2023-12-31, kategori Global, mix bolag
2.  Morningstar per 231231
3. Morningstar per 231130

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se