Företag och förmedlare

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera bra pension till våra 4 miljoner kunder.

Välkommen till vår sida för förmedlare och företag!

Här har vi samlat all information som rör förmedlare och företag på en egen sektion av amf.se. Snabblänken hit är amf.se/foretag.

Är du förmedlare så kan du även logga in för att se information för er förmedlare, logga in här

Två Pictetfonder utgår

Den 18 februari fick AMF beskedet att de bägge fonderna Pictet-Latam Index IS USD samt Pictet-Brazil Index IS USD inte kommer att existera i sin nuvarande form. Samtidigt meddelades att inga ytterligare insättningar får göras i fonderna.

AMF har tagit beslutet att ändra befintliga investeringsprofilen för framtida inbetalningar i de försäkringar som har någon av de två fonderna till AMF Generationsportfölj från och med 8 mars för att undvika köp som inte kommer bli genomförda.

Kunder som inte vill att kommande inbetalningar i fortsättningen ska investeras i AMF Generationsportfölj kan själva välja annan fond på Dina Sidor.

Även befintligt innehav kommer att föras över till AMF Generationsportfölj. Om kunden inte vill att innehavet automatiskt förs över till AMF Generationsportfölj måste kunden själv göra ett fondbyte innan 31 mars.

Viktig information om vår riskförsäkring

I AMFs arbete med att bli ett ännu bättre tjänstepensionsbolag har vi valt att renodla verksamheten och kommer därför inte längre att tillhandahålla riskförsäkring i egen regi efter årsskiftet. Förändringen avser AMF Premiebefrielse och AMF Efterlevandekapital och gäller från 1 januari 2016.

AMF har därför inlett ett samarbete med Bliwa som är specialiserat på denna typ av försäkringar. Vi kommer att kunna erbjuda samtliga kunder att ett teckna en motsvarande försäkring i Bliwa utan hälsoprövning.

Detta berör cirka 2300 försäkrade hos 800 arbetsgivare. Dessa kommer att bli informerade via brev som går till arbetsgivarna i mitten av oktober och till de försäkrade några dagar senare.

Nyheter från AMF