Företag och förmedlare

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera bra pension till våra 4 miljoner kunder.

Välkommen till vår sida för förmedlare och företag!

Här har vi samlat all information som rör förmedlare och företag på en egen sektion av amf.se. Snabblänken hit är amf.se/foretag.

Är du förmedlare så kan du även logga in för att se information för er förmedlare, logga in här


Aktuellt om ITP 1 och ITPK

Med anledning av ny avtalsperiod inom ITP vill AMF informera om kommande aktiviteter och förändringar.


AMF Fonder sänker avgift

AMF Fonder sänker från och med 1 juni 2018 förvaltningsavgiften på AMF Räntefond Mix från 0,30 procent  till 0,10 procent.

Som vi tidigare berättat får våra fondförsäkringskunder lägre avgifter. Även AMF Fonder har sett över möjligheterna att förbättra sitt erbjudande till sina kunder som sparar i fria fonder. 

– Det är väldigt roligt att kunna sänka fondförvaltningsavgiften för slutkund. Vår ambition är att fortsätta sänka våra avgifter över tid, säger Jonas Eliasson, vd AMF Fonder.


Förändring vid återköp

Från och med 16 juni 2018 harmoniserar AMF gränsen för återköp vid livsfall till 30 procent av prisbasbeloppet. Vid samma tidpunkt görs förändringen att varje försäkring beräknas var för sig det vill säga ingen utbetalningssamordning sker med kundens eventuella andra försäkringar hos AMF. Alla kunder som har en försäkring där utbetalning påbörjas från och med juli 2018 kommer att påverkas av denna förändring.


Förändringar med anledning av ny strategi

I AMFs nya strategi har det tydliggjorts att vi framöver ska lägga ännu större fokus på vårt uppdrag, kollektivavtalad tjänstepension. Som en följd av detta har vi sett över arbetet med företagsaffären vilket landande ner i att några förändringar ska genomföras.

Företag utan avtal med oss idag kommer inte att kunna teckna nya avtal direkt med AMF. Önskar de ansluta sina anställda får de framöver kontakta ett förmedlande bolag som har en gällande upphandling med AMF. Detta gäller från 1 april 2018.

Förmedlare utan gällande upphandling med AMF idag kommer inte att kunna teckna upp nya avtal med företag och deras anställda. Detta gäller från 1 april 2018.

En enskild individ kommer inte att kunna flytta sin tjänstepension till AMF om det inte redan finns ett företagsavtal upplagt hos AMF. Detta gäller från 1 april 2018.

AMF svarar inte längre på nya upphandlingar inom företagsaffären. Detta gäller från 1 januari 2018.

Dessa förändringar berör inte befintliga kunder och AMF kommer att omhänderta såväl befintliga som nya kunder på bästa sätt.


Ny garantinivå i AMF Tjänstepension

I våra informationsbrev kan du läsa mer om villkorsändringen som sker från och med 1 januari 2018.

Brev till försäkrade

Brev till till företag och förmedlare


AMF ansluter sig till Fullmaktskollen

Nu har vi anslutit oss till Fullmaktskollen – en digital tjänst som hanterar fullmakter för pensioner och livförsäkringar.

Läs mer


Nu sänker vi avgiften för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Tisdagen den 23 maj 2017 sänker AMF Fonder fondförvaltningsavgiften i AMF Aktiefond Asien Stilla havet från 0,60 till 0,40 procent. Sänkningen gäller när man köper fonder i vanligt fondsparande (ej i tjänstepension, där är sänkningen redan gjord till 0,40 procent).

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt och vår ambition är att fortsätta sänka våra fondavgifter över tid.


Nytt och enklare fakturautseende

AMF har ett nytt och enklare fakturautseende från och med faktureringen i december. Första fakturan avser premier för januari 2017.

Läs mer


Ny Latinamerikafond i sortimentet

Från och med 2016-11-01 finns en ny fond tillgänglig för samtliga AMFs fondförsäkringskunder. Tidigare i våras utgick Pictet-Latam Index IS USD och Pictet-Brazil Index IS USD ur fondutbudet – men nu erbjuder AMF återigen en latinamerikafond.

Henderson Gartmore Latin America är en aktivt förvaltad fond – en skillnad jämfört med de två indexfonderna som tidigare utgick. Förvaltningsavgiften är 0,56 procent.

Läs mer om fonden


AMF sänker avgiften på fem fonder för kunder med fondförsäkring

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt. Från och med 1 oktober sänker vi fondförvaltningsavgifterna på fem av våra fonder genom att rabattera den ordinarie fondförvaltningsavgiften. De fonder som omfattas och de nya rabatterade avgifterna anges nedan. Notera även att de två fonderna AMF Aktiefond Mix och AMF Räntefond Mix som ingår i entrélösningen AMF Generationsportfölj sänks.

Fond Ordinarie förvaltningsavgift Ny rabatterad förvaltningsavgift
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,60 % 0,40 %
AMF Aktiefond Mix 0,40 % 0,30 %
AMF Aktiefond Småbolag 0,60 % 0,40 %
AMF Aktiefond Sverige 0,40 % 0,30 %
AMF Räntefond Mix 0,30 % 0,20 %

 

Vid eventuell framtida sänkning av den ordinarie fondförvaltningsavgiften från AMF Fonder kommer priserna enligt listan ovan inte att ändras. Det innebär att priserna till slutkund kommer att vara oförändrade.


 

Två Pictetfonder utgår

Den 18 februari fick AMF beskedet att de bägge fonderna Pictet-Latam Index IS USD samt Pictet-Brazil Index IS USD inte kommer att existera i sin nuvarande form. Samtidigt meddelades att inga ytterligare insättningar får göras i fonderna.

AMF har tagit beslutet att ändra befintliga investeringsprofilen för framtida inbetalningar i de försäkringar som har någon av de två fonderna till AMF Generationsportfölj från och med 8 mars för att undvika köp som inte kommer bli genomförda.

Kunder som inte vill att kommande inbetalningar i fortsättningen ska investeras i AMF Generationsportfölj kan själva välja annan fond på Dina Sidor.

Även befintligt innehav kommer att föras över till AMF Generationsportfölj. Om kunden inte vill att innehavet automatiskt förs över till AMF Generationsportfölj måste kunden själv göra ett fondbyte innan 31 mars.


 

Viktig information om vår riskförsäkring

I AMFs arbete med att bli ett ännu bättre tjänstepensionsbolag har vi valt att renodla verksamheten och kommer därför inte längre att tillhandahålla riskförsäkring i egen regi efter årsskiftet. Förändringen avser AMF Premiebefrielse och AMF Efterlevandekapital och gäller från 1 januari 2016.

AMF har därför inlett ett samarbete med Bliwa som är specialiserat på denna typ av försäkringar. Vi kommer att kunna erbjuda samtliga kunder att ett teckna en motsvarande försäkring i Bliwa utan hälsoprövning.

Detta berör cirka 2300 försäkrade hos 800 arbetsgivare. Dessa kommer att bli informerade via brev som går till arbetsgivarna i mitten av oktober och till de försäkrade några dagar senare.

Inloggning för förmedlare

Nyheter från AMF

Anmäl dig till nyhetsbrev