Låga avgifter

AMF strävar hela tiden efter att hålla låga avgifter oavsett om du har din tjänstepension i en fondförsäkring, valt oss för din premiepension och eller har ett vanligt fondsparande hos oss.

Tjänstepension

När det gäller tjänstepension pågår nu ett arbete med att slå samman försäkringar för att förenkla för dig som är kund och samtidigt kunna sänka avgifterna ännu mer.

Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka. Genom att välja AMFs fonder med låga avgifter kan du påverka hur stor pensionen blir. 

Vanligt fondsparande

Du som har ett vanligt fondsparande hos oss får några av marknadens lägsta avgifter. Den årliga avgiften för våra aktie- och blandfonder är 0,42–0,63 procent och för våra räntefonder 0,10–0,30 procent.

Läs mer om våra låga avgifter för vanligt fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.