Våga fråga! Vad är avkastning?

De flesta har nog hört ordet avkastning och känner till att det handlar om ekonomi. Men att kunna förklara vad det betyder och varför det är viktigt är inte lika enkelt. Några som är experter på avkastning är AMFs kapitalförvaltare, att skapa god avkastning är nämligen deras jobb.

En familj sitter på en trappa.

- Vår arbetsuppgift är att få våra kunders pengar att växa. Det gör vi genom att placera pengarna på olika sätt som gör att de ökar i värde. Avkastning är det man tjänar på en investering, säger Charlotte Sillén som är kapitalförvaltare.

AMF förvaltar över 600 miljarder kronor åt 4 miljoner kunder. Det är pengar som sparats av kundernas arbetsgivare och som AMF har i uppgift att få att växa och betala i pension. Samtidigt som pengarna ska växa ska de också placeras tryggt och hållbart.

- Jag jobbar med räntebärande placeringar vilket förenklat innebär att vi lånar ut pengar under en bestämd tid och får ränta för det – det vill säga få betalt för lånet. Det är avkastningen för den formen av placering. Vi lånar ut pengar till stater, banker och företag, säger Charlotte.

På samma sätt fungerar det med till exempel aktier. Men där beror avkastningen på hur väl bolaget man investerat i har presterat – går det bra för bolaget går aktiekursen upp, går det sämre går den ned och aktien sjunker i värde.

Pensionen är ett långsiktigt sparande vilket betyder att avkastning över tid är viktigare än korta uppgångar eller nedgångar. Om du är kund hos AMF kan du logga in och se vilken avkastning du fått på ditt sparande.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se