Vab – därför är det bra att dela på ansvaret

En vab-dag hit eller dit. Det är lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vem som stannar hemma med ert sjuka barn. Men att inte dela lika på ansvaret kan i längden innebära lägre pension.

I fjol gjorde vabruari återigen skäl för sitt namn då svenskarna slog rekord i vabbande. Under februari månad gjorde Försäkringskassan utbetalningar för nära en miljon vab-dagar, närmare bestämt 963 654 stycken. Siffran är den högsta sedan man började föra månadsstatistik 2006.

Totalt sett vabbade dock svenskarna lite mindre förra året än under 2018. Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, säger att uttaget av vab-dagar historiskt sett ligger på en hög nivå, men att han tror att vi kommer att se ett något lägre uttag i år.

– Hittills i år ser vi att inflödena av ärenden som kommit in ligger på en något lägre nivå än förra året, säger han.

Varför tar vi ut flest vab-dagar i just februari?

– Det handlar framförallt om säsongsvariationen i barnsjukdomar, alltså hur sjuka barnen är. Folkhälsomyndigheten ser i sina virusrapporter att det förekommer mest virus vid den här tiden på året, sen kan man också titta på sökord som ”vab” eller ”feber hos barn”, och då kan man se att det söks som mest på de orden under den här tiden.

Uppdelningen av vab-dagar mellan mammor och pappor är fortfarande ojämställd. 2018 tog kvinnor ut 62 procent av vab-dagarna, enligt Försäkringskassan. Det är alltså fortfarande kvinnor som stannar hemma mest med sjuka barn. Självklart är det viktigt att prioritera våra små – men det finns mycket att tjäna på att dela lika på ansvaret.

Dela lika på lång sikt

Förutom ökade möjligheter till en jämställd lön och karriär är pensionen en viktig faktor. Den som vabbar får mindre lön på kontot, och det i sin tur innebär att det sätts av mindre pengar till både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

–  Någon måste givetvis ta hand om barnen när de är sjuka. Men i den mån man är två i en relation finns det en poäng för föräldrar att diskutera det här och tänka framåt, och inte bara fokusera på ekonomin här och nu, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Varför är det då viktigt att planera på lång sikt? Även om ni i dag delar på ekonomin kan det av någon anledning bli så att du inte kan ta del av den andres pension så som du räknat med, till exempel om er relation tar slut.

Om man känner att man inte kan eller vill dela lika på vab-dagarna, hur ska man tänka då?

– Man bör i alla fall resonera om det och titta på hur man kan kompensera personen som vabbar oftare, eftersom det kommer att resultera i en lägre pension för den personen. Det finns olika sätt man kan göra det på. Är man gifta eller registrerad partner kan man föra över premiepensionen till den andra föräldern. Man kan också starta ett sparande som skrivs som enskild egendom, så om man separerar ingår inte de pengarna i bodelningen.

Fakta om vab och pension

Även om tillfällig föräldrapenning är pensionsgrundande så innebär vab, precis som deltid, en lägre inkomst. Det i sin tur gör att mindre pengar avsätts till pensionen.

Mycket tyder på att frånvaro från arbetsmarknaden, till exempel vid vård av sjukt barn, ger sämre löneutveckling.

Vab kan påverka dina karriärsmöjligheter. En rapport från fackförbundet SACO från 2017 slog till exempel fast att 100 dagars frånvaro med tillfällig föräldrapenning under den studerade tioårsperioden minskade chansen till ett chefsjobb med cirka 30 procent.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se