Så här kan du fondspara i oroliga tider

Just nu står världen inför många utmaningar, inte minst ekonomiska. Men hur kan du tänka kring ditt fondsparande? Björn Lind, som förvaltar AMF Aktiefond Global sedan 2012, delar med sig av sin strategi och berättar varför fonden kan vara ett klokt val.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Björn Lind förvaltare.

Är det verkligen smart att spara i fonder nu när marknaden är orolig? Enligt Björn Lind, mångårig förvaltare av AMFs femstjärniga globalfond1, är svaret ja. Men det gäller att tänka till och välja rätt.

– Ett gott råd är att välja fonder med låga avgifter, det är särskilt viktigt för dig som sparar långsiktigt. Du bör också sprida risken, det gäller oavsett marknadsläge och konjunktur. En globalfond gör just det – den sprider riskerna över länder, branscher och valutor och är därför ett klokt val, menar Björn Lind.

Aktiv förvaltning extra viktigt i orostider

AMF Aktiefond Global förvaltas aktivt2. Det betyder bland annat att Björn Lind och hans kollegor gör en självständig bedömning av investeringarna. Fonden har störst innehav i USA, men även stora delar i Europa och Asien.

Börsåret 2022 har hittills varit dramatiskt men tack vare att fonden justerades tidigare i år till en mer defensiv inriktning har den backat mindre än index3.

– Vi har ökat vår exponering i defensiva bolag. Vi ökade i sektorer som dagligvaror och samhällsnyttigheter – till exempel livsmedel och läkemedel – och minskade innehavet i basindustri och verkstad. Vi fortsätter ha en tydligt stark position inom IT, berättar Björn Lind och fortsätter,

– Just nu är fokus på kriget i Ukraina och den ökade geopolitiska oron som märks i tonläget mellan USA och Kina. Hög inflation och fortsatta räntehöjningar från flera centralbanker gör att vi kommer få en skakig marknadsutveckling framöver. I en sådan här miljö är det är extra viktigt att våga ta egna investeringsbeslut.

“Betyg är ett kvitto på att det vi gör är bra”

AMF Aktiefond Global får genomgående höga betyg av den oberoende bedömaren Morningstar. Fonden har 5 av 5 stjärnor i Morningstars kategori globalfonder och 4 av 5 hållbarhetsglober4. Den har också utsetts till ”guldfond” i det framåtblickande betyget MQR, vilket betyder att den bedöms ha goda förutsättningar att vara en bra investering i framtiden5.

– Betyg kan vara en bra fingervisning för dig som fondsparar. De är ett kvitto på att det vi gör är bra. Jag är självklart stolt över fondens höga betyg men vill också lyfta fram våra låga avgifter, eftersom de gör att det blir mer kvar till dig som sparar i fonden. Vår globalfond kombinerar verkligen aktiv förvaltning, höga betyg och låga avgifter, avslutar Björn Lind.

Aktiv förvaltning till en låg avgift

AMFs fonder kan väljas för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Alla fonder är aktivt förvaltade, väl anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Välj våra fonder här:

Eget fondsparande

Premiepension (PPM)

Flytta tjänstepensionen till AMF


1. Morningstar 221015
2. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB
3. AMF Aktiefond Global backade 10 procent och fondens jämförelseindex MSCI ACWI ESG Leaders NR är minus 11 procent (220101-220930)
4. Morningstar 221015
5. Morningstar, 220824

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se