Obligationer och räntebärande tillgångar – vad är det?

Obligationer, räntor och lån är ord som hörs oftare än vanligt nu när det stormar på världens börser. Men vad betyder det att köpa en obligation? Och varför investerar pensionsbolag i räntebärande tillgångar? Vi bad Charlotte Sillén, kapitalförvaltare med fokus på räntebärande tillgångar på AMF, att förklara.

illustration där ett timglas står på ett papper

Vad är en obligation? 

– Förenklat kan man säga att en obligation är ett annat ord för ett lån. Mer formellt uttryckt är det ett räntebärande skuldebrev som ger avkastning i form av ränta. Den som ger ut en obligation kallas emittent, vilket kan vara stater, hypoteksinstitut, banker, kommuner och företag med flera. Obligationer har olika löptider, det vill säga tiden tills man får tillbaka pengarna. Statsobligationer (lån till länder) betraktas som säkrast, sedan följer bankobligationer och sist olika företagsobligationer. AMF lånar ut pengar till olika aktörer (emittenter) och får betalt i form av ränta. På så sätt blir det en räntebärande tillgång, berättar Charlotte Sillén. 

Är det så AMF investerar? 

– Det är ett av flera sätt vi investerar på. Vi förvaltar pensionspengar åt flera miljoner människor och målet är att pengarna ska växa tryggt och stabilt. För att sprida riskerna inom den traditionella försäkringen placerar vi i aktier, fastigheter, alternativa tillgångar och räntebärande tillgångar. Syftet med de räntebärande tillgångarna är att de ska bidra med stabilitet och lägre risk, medan aktier över tid ska skapa mer avkastning. 

Vem bestämmer var pengarna ska placeras? 

– Vi som arbetar på kapitalförvaltningen ansvarar för att spararnas pengar placeras tryggt och växer inom de ramar och enligt de riktlinjer som AMFs styrelse har bestämt. Förvaltarna på AMF har olika ansvars- och specialistområden: svenska aktier eller utländska aktier, valutor eller räntebärande tillgångar för att nämna några.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig och dina kollegor?

– Att skapa avkastning handlar om att identifiera och agera på information vars ekonomiska effekter ännu inte syns marknaderna. Som förvaltare lägger jag därför mycket tid på analys. En stor del av min arbetsdag går till att följa nyheter från till exempel centralbankerna, information från företag och institut vi äger obligationer i, samt ta del av analyser från olika banker. Med hjälp av den informationen gör vi egna bedömningar av hur vi tror att framtiden kommer att utvecklas, säger Charlotte och fortsätter:

– Vi håller också koll på vår ränteportfölj och om värdet på våra innehav har förändrats. Parallellt diskuterar vi med bankerna för att till exempel hitta företag som planerar att låna pengar (emittera) på obligationsmarknaden i närtid och vilka obligationer som går att handla just nu och som uppfyller våra krav på rating (kvalitetsbetyg) och hållbarhet.

Har Corona-krisen medfört att ni jobbar annorlunda?

 – Den pågående Corona-krisen innebär en väldigt speciell situation. Vi arbetar på ungefär samma sätt som vi alltid gör men mängden av nyheter och information som vi behöver analysera är mycket större än vanligt. En effekt av läget är att vi just nu kan hitta fler investeringsmöjligheter eftersom priserna på den typ av obligationer vi är intresserade av är bättre nu än innan krisen, säger Charlotte Sillén.


 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se