Här växer din tjänstepension i vardagen

Är du kund hos oss är sannolikheten stor att din pension växer i företag du själv stöter på varje dag. Ett av dem är Spotify. Den välkända musiktjänsten har nått nya höjder och värderas nu flera miljarder högre än när AMF investerade. ”Det är bra för våra sparare”, säger Anders Oscarsson som är aktiechef på AMF.

Flicka med hörlurar

Är du kund hos oss är sannolikheten stor att din pension växer i företag du själv stöter på varje dag. Ett av dem är Spotify. Den välkända musiktjänsten har nått nya höjder och värderas nu flera miljarder högre än när AMF investerade. ”Det är bra för våra sparare”, säger Anders Oscarsson som är aktiechef på AMF.

Vi på AMF investerar för att din tjänstepension ska växa. Det gör vi genom att bland annat placera pengar i företag vi tror på, ett av dem är Spotify. Redan 2016, innan Spotify börsnoterades, investerade AMF cirka en miljard kronor i musiktjänsten. Sedan dess har värdet ökat med flera hundra procent.

Anders Oscarsson är aktiechef på AMF och den som tillsammans med sitt team av kapitalförvaltare valde att satsa på musiktjänsten.

- Vi investerade tidigt och har fått varit med på en fantastisk resa. Det är något våra sparare tjänar på och känns särskilt roligt eftersom det är en tjänst många använder dagligen, säger Anders Oscarsson.

Din pension finns runt omkring dig

Nio av tio av våra kunder sparar till sin tjänstepension i en traditionell försäkring. I den har våra kapitalförvaltare en unik möjlighet att investera brett och i nya bolag, något få fonder och andra typer av sparanden kan erbjuda. Det är tack vare en hög solvens och stabila finanser vi genom den traditionella försäkringen kan investera i bolag som ännu inte är börsnoterade, däribland Spotify redan 2016.

Bolaget är ett av många vi investerar i som du säkert stöter på i din vardag. I den traditionella försäkringens portfölj finns allt från fastigheter och stora industribolag till innovativa teknik- och fordonstillverkare och tjänsteföretag som levererar saker hem till dig.

- Pensionen kan kännas avlägsen men om man tänker på var den är investerad så finns den ju mest överallt. Vi jobbar för att den ska växa tryggt och långsiktigt därför har vi en blandning av många olika tillgångar som sprider riskerna. Vi kan till exempel investera i tillgångar som man inte kommer åt som privatperson, såsom onoterade aktier i Anticimex eller Northvolt, eller vindkraftsparker. Det har också gett oss goda resultat över tid, avslutar Anders Oscarsson.

De senaste 15 åren har AMFs traditionella försäkring avkastat i snitt 6,9 procent per år, vilket är bäst bland jämförbara bolag*. Även på både 5 och 10 år har AMF bäst genomsnittlig avkastning med 7,4 procent per år**.

Här kan du läsa mer om hur en traditionell försäkring ser ut och fungerar. Vill du se om du är kund hos oss och ta reda på i vilken sparform din tjänstepension växer kan du följa länken här, och logga in med e-legitimation.

* Svensk Försäkring. Totalavkastning bland jämförbara bolag (AMF, Alecta Totalt, Folksam Totalt Liv, KPA Pension, Skandia Liv, SEB Pension) 2006-2020.

** Avser totalavkastning beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendationer. Perioden 2016-2020 och 2011-2020.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se