Här växer din pension – och alstrar energi

Hur framtidens energi ska genereras är en av vår tids största utmaningar. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som kan ge el som tänder våra lampor eller laddar våra mobiler. Sparar du till pensionen hos AMF är det delvis i just vindsnurror som pengarna växer. 

Katarina Romberg, chef över alternativa investeringar på AMF, som har hand om investeringen i SR Energy (vindkraft)
Katarina Romberg, chef över alternativa investeringar på AMF.

Göteborgsbaserade SR Energy har runt 205 vindkraftverk i Sverige fördelade på flera vindkraftparker, från Härnösand i norr till Laholm i söder. Bolaget grundades 2006 efter att familjekoncernen Stena velat investera i förnybar energi men ansåg att alternativen som fanns inte höll måttet. Därför startades energibolaget SR Energy. Under 2019 investerade AMF 750 miljoner kronor i bolaget och blev därmed ägare till 35 procent av aktierna. Peter Zachrisson är vd för SR Energy.

– Vi ville bygga ett starkt och livskraftigt bolag, därför har vi velat ha aktiva ägare. Att bygga vindkraftparker är en lång process. Avkastningen är god och sträcker sig över en lång tid men det krävs stora investeringar i början, och det passar inte alla. Därför ville vi få in ägare som delade vår syn på långsiktiga investeringar, där var AMF en dröminvesterare, säger Peter Zachrisson.

Katarina Romberg är chef över alternativa investeringar på AMF.

– Pensioner är ett långsiktigt sparande och det är också våra investeringar. Det betyder att vi inte måste ha avkastning dag ett utan istället kan vara med och bygga bolaget. Det ger oss andra möjligheter att välja var vi investerar, säger Katarina Romberg.

– Med SR Energy ser vi både ett värde i den existerande vindkraftparkportföljen, och i bolagets projektportfölj som innehåller vindkraftparker under utveckling. Där ser vi en möjlighet till hög avkastning för våra sparare, fortsätter Katarina Romberg.

Pensioner är ett långsiktigt sparande och det är också våra investeringar. Det betyder att vi inte måste ha avkastning dag ett utan istället kan vara med och bygga bolaget.

Vindkraftsparkerna genererar el som går ut på den svenska elmarknaden. 

– Vi projekterar och sköter elhandeln medan byggande, service och underhåll framförallt läggs ut på lokala entreprenörer i kommunerna där parkerna finns. Det är viktigt att våra vindkraftverk ska ge något till kommunen de står i. Utöver att bidra till arbetstillfällen jobbar vi också med något som heter vindbonus. Det innebär att vi donerar 10 000 kronor per år och vindkraftverk till lokala verksamheter, en bonus helt enkelt, säger Peter Zachrisson.

Vi ville få in ägare som delade vår syn på långsiktiga investeringar, där var AMF en dröminvesterare.

Framåt planerar SR Energy för fler vindkraftparker och AMF för att fortsätta stötta bolaget som en aktiv ägare.

– Vi vill fortsätta bygga ut vindkraften för att förse världen med grön energi och delta i omställningen. Energiförsörjningen i Sverige bygger till stor del på lösningar från sextio- och sjuttiotalet, de kommer behöva pensioneras och ersättas och där är vindkraft en väldigt viktig del, säger Peter Zachrisson.

Vad är vindkraft?

  • Ett vindkraftverk genererar el genom att fånga upp vindens energi. När rotorbladen rör sig alstras energi som omvandlas till el i den generator bladen sitter i.
  • Vindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.
  • Vindkraft motsvarade under 2022 ca 19 procent av Sveriges totala energiproduktion.

Läs mer hos SR Energy

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se