Här växer din pension – och alstrar energi

Hur framtidens energi ska genereras klimatsmart är en av vår tids största utmaningar. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som kan ge el som tänder våra lampor eller laddar våra mobiler. Sparar du till pensionen hos AMF är det delvis i just vindsnurror som pengarna växer. I vår serie Här växer din pension träffar vi bolag AMF investerar i, Stena Renewable är ett av dem.

Katarina Romberg, chef för Ansvarsfulla investeringar på AMF, som har hand om investeringen i Stena Renewable (vindkraft)

Göteborgsbaserade Stena Renewable har 113 vindkraftverk i Sverige fördelade på åtta vindkraftparker, från Härnösand i norr till Laholm i söder. Bolaget grundades 2006 efter att familjekoncernen Stena velat investera i förnybar energi men ansåg att alternativen som fanns inte höll måttet. Därför startades energibolaget Stena Renewable. Under 2019 investerade AMF 750 miljoner kronor i bolaget och blev därmed ägare till 35 procent av aktierna. Peter Zachrisson är vd för Stena Renewable.

– Vi ville bygga ett starkt och livskraftigt bolag, därför har vi velat ha aktiva ägare. Att bygga vindkraftparker är en lång process. Avkastningen är god och sträcker sig över en lång tid men det krävs stora investeringar i början, och det passar inte alla. Därför ville vi få in ägare som delade vår syn på långsiktiga investeringar, där var AMF en dröminvesterare, säger Peter Zachrisson.

Katarina Romberg är chef över alternativa investeringar på AMF.

– Pensioner är ett långsiktigt sparande och det är också våra investeringar. Det betyder att vi inte måste ha avkastning dag ett utan istället kan vara med och bygga bolaget. Det ger oss andra möjligheter att välja var vi investerar, säger Katrina Romberg.

– Med Stena Renewable ser vi både ett värde i den existerande vindkraftparkportföljen, och i bolagets projektportfölj som innehåller vindkraftparker under utveckling. Där ser vi en möjlighet till hög avkastning för våra sparare, fortsätter Katrina Romberg.

Pensioner är ett långsiktigt sparande och det är också våra investeringar. Det betyder att vi inte måste ha avkastning dag ett utan istället kan vara med och bygga bolaget.

Vindkraftsparkerna genererar el som går ut på den svenska elmarknaden. Bolaget har 16 anställda, men sysselsätter fler runt om i landet.

– Vi har över 100 vindkraftverk i drift och 90 på gång. Vi projekterar och sköter elhandeln medan byggande, service och underhåll framförallt läggs ut på lokala entreprenörer i kommunerna där parkerna finns. Det är viktigt att våra vindkraftverk ska ge något till kommunen de står i. Utöver att bidra till arbetstillfällen jobbar vi också med något som heter vindbonus. Det innebär att vi donerar 10 000 kronor per år och vindkraftverk till lokala verksamheter, en bonus helt enkelt, säger Peter Zachrisson.

Vi ville få in ägare som delade vår syn på långsiktiga investeringar, där var AMF en dröminvesterare.

Framåt planerar Stena Renewable för fler vindkraftparker och AMF för att fortsätta stötta bolaget som en aktiv ägare.

– Vi vill fortsätta bygga ut vindkraften för att förse världen med grön energi och delta i omställningen. Energiförsörjningen i Sverige bygger till stor del på lösningar från sextio- och sjuttiotalet, de kommer behöva pensioneras och ersättas och där är vindkraft en väldigt viktig del, säger Peter Zachrisson.

– I början av året investerade AMF ytterligare 140 miljoner som ska hjälpa till att realisera Stena Renewables projektportfölj. Det är ett sätt vi som ägare kan medverka till att stötta verksamheten, avslutar Katarina Romberg.

Läs mer om vilka bolag AMF investerar i och hur ett aktivt ägararbete fungerar i vår ägarrapport för 2019.

 

 

FAKTARUTA

Vad är vindkraft?

  • Ett vindkraftverk genererar el genom att fånga upp vindens energi. När rotorbladen rör sig alstras energi som omvandlas till el i den generator bladen sitter i.
  • Vindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.
  • Vindkraft motsvarar idag 11 procent av Sveriges totala energiproduktion.

Läs mer hos Stena Renewable

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se