Experten: Höga avgifter äter upp din pension

Ett smart sätt att få mer pengar på ålderns höst är att se över hur mycket du betalar för ditt pensionssparande. Hur stor skillnad kan det göra för din framtida ekonomi? Vår expert, pensionsekonom Dan Adolphson Björck berättar mer om hur avgifterna påverkar din pension.

Kvinna står i en skivaffär och ska välja mellan två skivor.

Att hålla koll på de små vardagsutgifterna är ett välkänt och bra spartips. Över tid blir det mycket pengar. Lättare att glömma, men minst lika viktiga, är avgifter som tickar på i det tysta. Som outnyttjade abonnemang, bortglömda prenumerationer, avbetalningar med höga räntor, dyra elavtal – eller onödigt höga avgifter på ditt pensionssparande.

När det handlar om pension är billigt verkligen bra. Låga avgifter gör att det finns mer pengar kvar som kan växa till din pension – under många år dessutom.

– Ett smart och effektivt pensionstips är satsa på låga avgifter. Allt annat lika betyder det mer pengar till dig när det är dags att sluta jobba. Det är särskilt viktigt för dig som är yngre och har många år kvar i yrkeslivet, dina pengar ska ju växa i många år till, säger Dan Adolphson Björck.

Avgifterna – det enda du kan veta säkert

Avgifterna kan du (till skillnad från avkastningen) förutsäga och ha kontroll över. De är bestämda och du kan själv se till att du betalar så lite som möjligt. Låga avgifter är extra viktigt i perioder när världsekonomin är orolig och börserna sjunker. Ju lägre avkastning, desto viktigare blir det med låga avgifter.

–Du vill ju inte att den värdeutveckling du fått på dina pengar ska försvinna i avgifter. Ju mer kvar som kan växa till din pension, desto bättre, avslutar Dan Adolphson Björck.

Räkneexempel – så påverkar avgifterna din pension

Avgifter påverkar ditt sparande på två sätt: dels själva avgifterna som du betalar varje år, dels blir det mindre pengar kvar som kan växa till din pension (utebliven avkastning på de pengar du betalat i avgift). Men hur mycket kan det bli i reda pengar?

Vi har räknat ut att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 150 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 40 års sparande. I Sverige har de flesta kollektivavtalad tjänstepension och där är avgifterna överlag låga. Om avgiften istället är 0,2 procent, minskar kapitalet med 34 000 kronor.

Många av våra kunder betalar mindre än så i avgift. De som har sin tjänstepension i Avtalspension SAF-LO traditionell försäkring har ett avgiftstak som innebär att de max betalar 300 kronor per år i avgift.2 Det betyder att kapitalet bara minskar med 12 000 kronor.2 Den som är privatanställd arbetare och inte gör ett val för sin tjänstepension får den automatiskt placerad i AMFs traditionella försäkring, och får då också en låg avgift.

Varför betalar du en avgift?

Varför betalar du då en avgift för ditt pensionssparande? Jo eftersom vi förvaltar, det vill säga jobbar med att placera dina pengar så att de ska växa. Förenklat kan man säga att vi kan ha låga avgifter eftersom vi har många kunder, är en liten organisation och våra ägare inte tar ut någon vinst. Allt överskott går istället tillbaka till dig som är kund hos oss.

Har du pengar hos oss?

Vi har cirka 4 miljoner kunder! Är du en av dem utan att du vet om det? Om du är kund kan du själv se hur dina pensionspengar har utvecklats och hur mycket du betalar i avgift på ditt sparande.

Kolla snabbt och enkelt genom att testa att logga in

[1] Beräkning enligt prognosstandard. Person född 1995 med Avtalspension SAF-LO med lön om 27 000 kronor per månad. Premieinbetalning startar vid 25 års ålder och pågår fram till 65 år. Återbetalningsskydd fram till pensionering. Ingen inflationsanpassning av premier. Kapitalminskning avser både avgiftsuttag och avkastningsförlust.

[2]Total årlig avgift för Avtalspension SAF-LO traditionell försäkring hos AMF är högst 300 kr oavsett antal försäkringar, vilket minskar pensionskapitalet med cirka 12 000 kr efter 40 års sparande i räkneexemplet ovan.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se