Europa – ledande inom hållbar utveckling

Runt om i världen jobbar företag med att anpassa eller skapa nya hållbara tjänster och produkter. Anders Fagerlund förvaltar AMF Aktiefond Europa och tycker att det händer mycket intressant på den europeiska marknaden, inte minst inom utvecklingen av hållbar energi.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Illustration av ett vindkraftverk.

- Världen blir allt mer elektrifierad och utvecklas i snabb takt. Utvecklingen av hur el genereras, distribueras, förvaras och används är otroligt spännande. Omställningen drivs av det stora behovet att minska koldioxidutsläppen och den snabba teknologiska utvecklingen inom sol- och vindkraft. Dessa energislag är nu det billigaste sättet att generera el på i större delen av världen, säger Anders Fagerlund.

Några intressanta exempel på fondens investeringar är norska Scatec och italienska Enel. Scatec bygger och driver gigantiska solenergiparker i utvecklingsländer såsom Sydafrika och Indien där man installerar upp till ett par miljoner solpaneler per projekt. Enel var förr ett traditionellt elbolag i Italien, men genom stora vindkraftsinvesteringar runt om i världen de senaste 10-15 åren är man nu en av världens största producenter av förnybar energi.

Vindkraft till havs är en växande marknad, med det menas alltså vindsnurror som står i havet, oftast ett par mil från kusten. Placeringen till havs ger mer vind än om vindsnurrorna står på land och dessutom kan de vara större och på så sätt generera mer el. Utbyggnaden har kommit i gång framförallt i Nordsjön. Under de närmsta 10 åren förväntas en kraftig expansion runt om i världen; t.ex. i Storbritannien, USA, Asien och inte minst i Östersjön. AMF Aktiefond Europa har ett flertal investeringar i företag involverade i havsbaserad vindkraft, tex danska Örsted som är världsledande.

- Många vill investera i exempelvis vind och sol eftersom marknaden växer, det är lönsamt och hållbara energikällor behövs, säger Anders Fagerlund.

Anders Fagerlund
Anders Fagerlund förvaltar AMF Aktiefond Europa.

Urval för att välja hållbart

Men AMF Aktiefond Europa består av mer än bara vindkraft och solenergi. Fonden investerar även i företag inom allt från konsumentprodukter, hälsa och medicinteknik, finans och verkstadsindustri. I dessa sektorer har vi stort fokus på att investera i de bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. Det arbetet har bland annat resulterat i att hållbarhetsbetyget är högt med 4 av 5 hållbarhetsglober hos det oberoende ratingföretaget Morningstar*. Att investera med hållbarhet i åtanke betyder inte att avkastningen kommer i andra hand – vår tro är att hållbara investeringar även ger en bra avkastning till våra kunder.

Vi investerar också i företag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning med goda möjligheter att vara lönsamma både under och efter dessa omställningar. Det finns därför ett fåtal företag i fonden som har en bit kvar på sin omställningsresa, exempelvis några företag med kopplingar till fossila bränslen. Dessa har successivt blivit allt färre i fonden och de företag som har stora klimatutmatningar arbetar vi med att försöka påverka, med målet att deras klimatavtryck ska minska.

- De senaste åren har utvecklingen gått snabbt och trots att det är positivt önskar man att det hade gått ännu snabbare. För att det ska gå i rätt riktning samarbetar vi med andra investerare för att tillsammans försöka påverka företag med stora klimatutmaningar. Samtidigt utvärderar vi hur utvecklingen ser ut och exponeringen mot den här typen av bolag kommer sannolikt att fortsätta minska om inte bolagen accelererar omställningsarbetet, säger Anders Fagerlund.

Här kan du läsa mer om AMF Aktiefond Europa.

*Morningstar - hållbarhetsbetyg per 2021-04-30

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se