Därför tar vi snacket med techbolagen

Tomas Flodén berättar mer om varför vi på AMF engagerar oss i frågan om arbetsvillkor och fackliga rättigheter.

Tomas Flodén
Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF

Några av världens nu mest lönsamma bolag finns i teknikbranschen. De sju största brukar kallas the Magnificent 7 och samlar Microsoft, Alphabet (som bl a äger Google) Amazon, Apple, Tesla, Meta (som bl a äger Facebook) och Nvidia. Ett fåtal bolag som leder utvecklingen av tekniken vi använder i vår vardag.

- De här sju bolagen står för en stor del av den globala vinsttillväxten. För oss som förvaltar tjänstepensionen åt över fyra miljoner kunder är det viktiga investeringar som behövs i portföljen för att de ska få bra pensioner, säger Tomas Flodén som är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

Men det är också en bransch där många bolag brottas med frågor om arbetsvillkor och grundläggande rättigheter för de som jobbar för dem. Som investerare kan man påverka, något vi på AMF jobbar aktivt med.

- Vår tjänstepension är utvald som förval för de som arbetar inom LO-kollektivet. Vårt jobb är att få deras pensioner att växa och vi gör det genom att investera. Men vi vill att bolagen vi investerar i ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, gör de inte det vill vi påverka dem i rätt riktning. Det tror vi i längden kommer vara bäst för våra kunder.

Tesla – inte det enda exemplet som oroar

Ett bolag som varit i fokus på grund av dessa frågor är Tesla. AMF investerar i Tesla och har under en längre tid engagerat sig i deras förhållningssätt till kollektiva förhandlingar efter att det rapporterats råda osäkerhet kring detta. Något som också stärkt den bilden under det senaste halvåret är att anställda på Tesla i Sverige strejkat för att bolaget ska teckna kollektivavtal. Affärsetik och ansvarsfullt agerande är alltid prioriterade frågor gentemot alla bolag AMF investerar i, Tomas Flodén berättar mer.

- Vi har ett stort ansvar gentemot våra kunder. Hur vi investerar har en direkt påverkan på deras framtida inkomst. Men som investerare har vi också möjlighet att ta ansvar och påverka bolagen. Tesla är ett exempel på hur vi arbetat, och fortsätter arbeta i frågan om arbetstagares rätt att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt.

Finns det fler exempel?

- Ja, liknande krav vi som ägare ställer på Tesla ställer vi nu också på Apple. Vi vill vara säkra på att de respekterar arbetstagarnas rättigheter och ger oss som ägare insyn i hur de faktiskt arbetar med de här frågorna.

Vad gör ni om de inte följer kraven?

- I första hand utgår vi från att de kommer att svara på våra frågor och om det finns brister så utgår vi från att de åtgärdar dem. Men skulle det visa sig att det finns brister som bolaget känner till och även struntar i, då är vi inte främmande för att utkräva ansvar från styrelsen.

Varför säljer ni inte bara bolag som inte sköter sig?

- Vi delar ibland inte samma bild av vad som är rätt och fel med bolagen där vi äger aktier. Men eftersom vi är aktieägare ger det oss möjlighet att använda vår röst till att agera på vad vi tycker ska förändras. Vårt mål är alltid att skapa avkastning till våra kunder, men det måste ske ansvarsfullt. Därför försöker vi i första hand alltid påverka. Om vi och andra ägare med samma värderingar inte skulle äga och engagera sig i de här bolagen är risken att de helt skulle strunta i de här frågorna. Det här är stora globala bolag, så konsekvenserna av en sådan utveckling skulle inte bara vara dålig för pensionsspararna, utan för alla de som arbetar i de här företagen, avslutar Tomas Flodén.

I vår investeringsfilosofi och våra investeringsriktlinjer kan du läsa mer om hur vi resonerar när vi investerar och när vi väljer att inte göra det.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se