Är det köpläge i Europa?

Genom att spara i populära AMF Aktiefond Europa får du möjlighet till hög avkastning och god riskspridning. Fonden förvaltas aktivt och avgiften är riktigt låg. Men hur ser fondens förvaltare Rickard Alte på den europeiska marknaden och hur väljer han bolag med potential att skapa avkastning?

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Rickard

Läget på den europeiska marknaden

AMF Aktiefond Europa sprider risken mellan valutor, branscher och länder. Fonden investerar i en blandning av traditionella, marknadsledande bolag och bolag i tillväxtbranscher. Så här resonerar Rickard Alte om läget på den europeiska marknaden och varför det just nu kan vara köpläge.

– Jag tror att många europeiska företag är undervärderade just nu. En förklaring kan vara det pågående kriget i Ukraina, men också tillfälliga osäkerheter i ekonomin som jag tror på sikt kommer att stabiliseras. Den höga inflationen har tagits på allvar av de flesta centralbanker, inklusive ECB, som agerat sent men konsekvent. Vi har sett många, snabba räntehöjningar, men nu finns vissa tecken på att inflationen nått toppen och då goda skäl att tro att höjningarna kommer avta. Många europeiska företag är väletablerade med starka finanser och stora globala exportmarknader, och bedöms alltså ha goda förutsättningar att vara lönsamma på lång sikt. Jag tror att många av dem har en stor potential framåt, säger Rickard Alte.

Fondens stomme: ett 20-tal kärninnehav

Som ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Europa ingår Rickard Alte i ett tajt team med många olika kompetenser. Investeringsbesluten bygger på omfattande analys och ständig omvärldsbevakning. Precis som alla AMFs fonder är Europafonden aktivt förvaltad. Det betyder att fondens mål är att ge mer avkastning än index. Rickard Alte förklarar hur den aktiva förvaltningen går till i praktiken:

– Vår strategi är att fondens har en stomme med ett fåtal bolag vi tror starkt på. Vi kallar dessa investeringar core bets och deras avkastning ska speglas i den totala portföljen. Sen lägger vi till andra, mindre investeringar för att komplettera och sprida risken. AMF Aktiefond Europas core bets består av ett 20-tal aktier som alla bedöms ha stor potential på lång sikt i sina respektive branscher. Gemensamt för dem är att de ofta har en stark marknadsposition, bra möjligheter att höja sina priser, goda kassaflöden och starka balansräkningar.

– Valet av core bets är helt avgörande för fondens avkastning. Vi väljer bolag efter grundliga analyser och har löpande kontakt med bolagen. Generellt behåller vi våra core bets under lång tid. Det gör att vi verkligen känner bolagen och kan följa deras långsiktiga utveckling, säger Rickard Alte.

Ett fondutbud för alla

AMF har ett tiotal fonder för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Fonderna är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB. 

Om AMF Aktiefond Europa

AMF Aktiefond Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i marknadsnoterade aktier i Europa. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Den oberoende fondutvärderaren Morningstar har givit fonden fyra av fem stjärnor samt utsett den till en av Sveriges 41 ”guldfonder"1. AMF Aktiefond Europa är en av de mest populära Europafonderna för fritt fondsparande. Förvaltningsavgiften är 0,40 procent2.

[1]  Källa: Morningstar, 230502

[2] AMF Aktiefond Europa är den Europafond med flest sparare på Avanza, Sveriges största retailplattform för investeringar, 230609

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se