AMFs produkter främjar hållbarhet

AMFs traditionella pensionsförsäkring främjar hållbarhet, samma sak gäller alla våra egna fonder. Suzanna Eckerhall, hållbarhetsansvarig, berättar mer.  

Kvinna i kontorsmiljö.

Vad innebär det att AMFs produkter främjar hållbarhet?

– Inom EU finns regler som innebär att företag som erbjuder finansiella produkter ska redovisa om och hur de tar hänsyn till hållbarhet. Att AMF främjar hållbarhet innebär att hållbarhet är en integrerad del i vårt arbete med att skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, hålla låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag

Kan du förklara det närmare?

– Vårt huvuduppdrag är att skapa god avkastning för våra sparare. Att vi integrerar hållbarhet i våra investeringsbeslut är en viktig del av det eftersom det är ett sätt att se till att vi investerar i företag som är långsiktigt lönsamma. Vi har särskilt fokus på ett antal hållbarhetsfrågor i arbetet. Det handlar om att vi investerar i företag som har ett medvetet hållbarhetsarbete och som tar hållbarhetshänsyn och att vi arbetar för att bolagen vi investerar i ställer om mot lägre koldioxidutsläpp. Vi driver också på för jämställda styrelser i de bolag där vi har stort inflytande, eftersom vi bedömer att en mångfald i styrelsen behövs för att ett bolag långsiktigt ska behålla sin konkurrenskraft. 

Varför är det här viktigt?

– I grund och botten handlar det om att vi tror att bolag som arbetar aktivt med hållbarhet har större möjlighet att ge långsiktigt god avkastning. Som stor ägare och investerare har AMF också både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar omställning. Vilka bolag vi väljer att investera i, hur vi påverkar bolagen vi äger och hur vi som företag agerar kan spela stor roll. Det är ett viktigt och stort ansvar. 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se