Så får vi din pension att växa på lång sikt

När det gäller pensionen tycker de flesta att bra avkastning är det viktigaste, men hur mycket man vill engagera sig varierar.1 Just att skapa avkastning är vi på AMF experter på, vi har nämligen fått pengarna att växa bäst på 15 år.2 Men hur går det till när man skapar långsiktig avkastning? Tomas Flodén och Katarina Romberg från vår kapitalförvaltning berättar.

De flesta av våra kunder sparar till sin pension i en traditionell försäkring. Det är ett tryggt sparande med garanti där vi sköter förvaltningen för att du ska få en så bra pension som möjligt den dag du slutar jobba. Det är den traditionella försäkringen som presterat så bra. De senaste 15 åren har avkastningen varit i snitt 7,3 procent varje år, och det är bäst av alla jämförbara pensionsbolag.3

Många sparar till sin pension under större delen av sitt arbetsliv. Det är inte ovanligt med en spartid på bortåt 40 år och då är det viktigt att pengarna växer bra just på lång sikt. Det minskar risken för att perioder av ekonomisk nedgång ska slå mot pensionen.

– Långsiktighet är grunden i allt pensionssparande. Det är betydligt viktigare att pengarna växer bra över tid än ett enskilt år. Det kan vara värt att påminna sig om i perioder med ekonomiskt tuffare klimat, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

Välj AMF för din tjänstepension

Receptet: Långsiktighet och snabbhet

Hur gör vi då för att din pension ska växa? Jo, pengarna placeras i många olika tillgångar, vilket gör att riskerna sprids. Vi ser dagligen över fördelningen mellan olika tillgångar och kan snabbt göra ändringar om det behövs.

– Vi äger många olika typer av bolag och tillgångar, och investerar långsiktigt. Vi har lyckats skapa hög avkastning eftersom vi är både långsiktiga och finansiellt starka, och det gör att vi kan investera på många olika sätt. Långsiktighet och snabbhet är två viktiga ingredienser i vår pensionsförvaltning, vi kan verkligen kombinera dessa, säger Tomas Flodén.

Tomas Flodén tittar in kameran i en somrig utomhusmiljlö

Tomas Flodén är chef över AMFs kapitalförvaltning

De cirka 600 miljarder pensionskronorna i den traditionella försäkringen är placerade i svenska och utländska aktier, räntepapper, fastigheter och alternativa investeringar. Det sistnämnda består bland annat av investeringar i samhällsviktig infrastruktur som elnät, skog och havsbaserad, storskalig vindkraft.

– Den här typen av investeringar är ett bra komplement till aktier och räntor eftersom de kan ge en stabil värdeutveckling till förhållandevis låg risk under många år. De kan bidra till en jämnare utveckling inte minst i ekonomiskt oroliga tider, säger Katarina Romberg, chef för Alternativa investeringar på AMF.

Katarina Romberg tittar in kamera och ler i somrig utomhusmiljö

Katarina Romberg, chef Alternativa investeringar, AMF. 

De senaste åren har vi också investerat i flera bolag som sysslar med framtidens energiförsörjning, innovationsbolag som vi tror kommer bidra till god avkastning på kundernas pengar.

– Sverige har många intressanta innovationsföretag som ligger långt fram när det gäller att hitta lösningar på klimatutmaningarna och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Dessa bolag och sektorer tror vi kommer att vara mycket viktiga framåt. Vi är med och äger flera sådana bolag, och det har hittills varit bra för din pension, avslutar Tomas Flodén.

Så jobbar vi för att hantera den ekonomiska nedgången och effekterna av kriget i Ukraina

Hur är din pension med och ställer om samhället för framtiden? 

Vad är totalavkastning?

Totalavkastningen omfattar AMFs totala placeringstillgångar för traditionell försäkring. Avkastningen på just din traditionella försäkring kan vara högre eller lägre än totalavkastningen. Avkastningen fördelas varje månad som en avkastningsränta på varje försäkring och beror bland annat på hur fördelningen mellan garanti och överskott ser ut i just den försäkringen. Det i sin tur avgör hur stor andel som placeras i till exempel aktier och räntebärande tillgångar, vilket påverkar avkastningen. 

Om AMFs traditionella försäkring

Traditionell försäkring är ett sätt att spara till pensionen med balans mellan trygghet och möjlighet till god avkastning. Till skillnad från fondförsäkring, där du själv kan välja vilka fonder du vill ha i din tjänstepension, så är det pensionsbolaget som tar hand om förvaltningen. Du behöver alltså inte (och kan inte) göra något själv. Vår traditionella försäkring passar dig som inte vill vara aktiv men ändå ha möjlighet till god avkastning. Dessutom hr den en garanti i botten, alltså ett minsta belopp som vi lovar dig, oavsett hur börserna går.

1. Behovsstudie Odyssey 2019, 1 500 intervjuer med allmänheten 20–75 år samt OPI Ipsos 2021, 1 502 intervjuer med allmänheten 20–75 år.

2 och 3. Totalavkastning traditionell försäkring per år och per bolag är hämtade från Svensk Försäkring för perioden 2007–2021. Vi har utifrån totalavkastningssiffrorna räknat fram ett snitt i procent per år för perioden 2007–2021 för respektive bolag. De bolag vi jämför oss med är Alecta (totalt), Folksam Tjänstepension, KPA Pension, Skandia Liv samt SEB Pension. Alecta totalt är beräknad genom att vikta deras förmånsbestämda och premiebestämda portföljer. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
Publicerad 11 maj 2022
amfredaktionen@amf.se