Nytt globalt initiativ för klimatet

Anna Viefhues är hållbarhetsansvarig på AMF.

Som stor förvaltare av tjänstepensioner har vi möjlighet att göra skillnad för klimatet. Tillsammans med 455 andra pensionsbolag, banker och försäkringsbolag har vi på AMF skrivit under 2021 Global Investor Statement - initiativet uppmanar världens regeringar att bland annat skärpa sina planer för att minska utsläppen och se till att återhämtningen efter pandemin stöttar den nödvändiga klimatomställningen. Vår hållbarhetsansvariga Anna Viefhues berättar mer. 

– De investerare som skrivit under detta förvaltar tillsammans mer än 41 biljoner dollar, alltså nära svindlande 340 000 miljarder svenska kronor. Det är sammantaget ett enormt kapital som redan idag gör skillnad för klimatet, framförallt genom vad vi väljer att investera i och hur vi stöttar företag vi är ägare i till att ställa om.  

– Allt fler investerare, däribland AMF, sätter egna klimatmål. Men för att världen ska klara av att minska den globala uppvärmningen krävs även tydliga ambitioner från regeringar för att skapa långsiktiga spelregler för bolagen vi investerar i. Därför ställer vi oss bakom det här initiativet tillsammans med en rad andra svenska investerare, säger Anna Viefhues. 

Initiativet uppmanar alla regeringar att: 

Skärpa sina nationella miljömål för 2030 för att säkerställa att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader.  

Sätta nationella mål för nettonollutsläpp till 2050 med tydliga färdplaner för hur utsläppen i koldioxidintensiva sektorer ska minskas. 

Genomföra ambitiösa åtgärder innan 2030, som till exempel att fasa ut subventioner för fossil energi och avveckla kolbaserad elproduktion, och samtidigt ta fram planer för en rättvis omställning för arbetare och lokalsamhällen.  

Se till att de nationella planerna för samhällets återhämtning efter pandemin stödjer övergången till netto noll-utsläpp.  

Besluta om obligatorisk klimatriskrapportering för företag, så att investerare kan få tillgång till relevant data om klimatrisker.  

– Som svenskt bolag är det självklart för oss att stå bakom Parisavtalet och ambitionerna i den svenska klimatlagen om nettonollutsläpp senast 2045. Vi har även nyligen beslutat om egna klimatmål för 2025 och att öka takten i påverkansarbetet för de 20 bolag i vår portfölj som står för de största koldioxidutsläppen. Även om vi är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen är vi globalt sett en liten investerare och därför går vi gärna samman med andra för att få mer kraft. Med det här initiativet vill vi visa på vilken viktig roll länder och regeringar världen över spelar. Ju tydligare den nationella klimatpolitiken är, desto tydligare blir det för de bolag vi investerar i vad som gäller framåt vad gäller klimatfrågan, säger Anna Viefhues.  

Läs mer om hur vi arbetar med klimatet här och läs mer om initiativet här. 

Text: Ebba Lagersten, redaktör
Publicerad 10 juni 2021
amfredaktionen@amf.se