Nytt initiativ för bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan

Jenny Gustafsson är hållbarhetsansvarig inom AMFs kapitalförvaltning.

AMF har tillsammans med Alecta, AP7 och Folksam ett samarbete för att förbättra arbetsvillkoren i livsmedelskedjan. Vi har ställt tre frågor till Jenny Gustafsson som är hållbarhetsansvarig inom AMFs kapitalförvaltning om vad detta innebär.

Berätta, vad är det här för samarbete?

Som konsument är mataffären en plats man har möjlighet att göra hållbara val i, men utöver märkningar på produkter är det svårt att veta hur varorna hamnat på hyllan. Som aktieägare i livsmedelshandlare och producenter kan vi bland annat titta på hur dessa bolag sätter upp sin styrning för att se till att produkternas resa till hyllan sker på ett ansvarsfullt sätt. Men livsmedelskedjor är ofta komplexa med många aktörer i olika länder och vi har sett att det fortfarande förekommer allvarliga brister i arbetsvillkoren som exempelvis modernt slaveri, människohandel och barnarbete. I den här frågan vill därför vi som är stora institutionella ägare ta ansvar och samarbeta för att tillsammans öka vår förståelse ytterligare och se hur vi kan bidra till en förbättring.

Arbetet har skett inom ett Sida-initiativ för investerare, Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) med fokus på investerares bidrag till Agenda 2030 och särskilt FN:s åttonde globala hållbarhetsmål, om anständiga arbetsvillkor.

Vad hoppas ni uppnå nu?

Målet är att få en bättre förståelse av problemen relaterade till arbetsvillkoren och lägga grunden för ett intensifierat hållbarhetsarbete utifrån våra roller som investerare. Vi kan ha en möjlighet att påverka i bolag vi äger aktier i och vill använda det mandatet för att stötta bolagen i arbetet med att motverka oanständiga arbetsvillkor. I det arbetet betyder samarbetet oss emellan mycket, både för att dela erfarenheter och för att öka kraften bakom våra ambitioner.

Vad är nästa steg?

Nu ska vi fördjupa oss ännu mer i frågan och förhoppningsvis hitta fler som vill samarbeta med oss. Vi vill fästa uppmärksamhet på behovet av ansvarsfullt företagande och effektiv lagstiftning som stärker arbetsvillkoren i internationella värdekedjor, så det rör såväl företag och investerare som andra intressenter.

Ta del av rapporten här.  

Text: Ebba Lagersten, redaktör
amfredaktionen@amf.se