6 frågor & svar om återbetalningsskydd

familj

Återbetalningsskydd innebär att pengarna i din tjänstepension går till din familj om du skulle gå bort. Men är det något du bör ha? Det korta svaret är att det beror på. Här berättar Emma Karell på AMFs kundservice mer om vad du ska tänka på. 


Vad är återbetalningsskydd?

– Det är ett efterlevandeskydd som innebär att pengarna i din tjänstepensionsförsäkring går till dina förmånstagare – i första hand din make, sambo eller registrerad partner och i andra hand dina barn – om du dör. Man kan också utse vissa andra personer till förmånstagare. 

När och hur länge betalas pengarna ut?

– Om du dör innan du går i pension betalas pensionspengarna ut till dina förmånstagare månadsvis under fem år. Om du dör när din pension har börjat betalas ut får dina förmånstagare de pensions­utbetalningar som är kvar, som längst i 20 år.

När behöver jag återbetalningsskydd?

– Det är du själv som avgör om det behövs eller inte, men det kan vara bra att då och då kolla så att det stämmer med dina önskemål. Om till exempel din familjesituation förändras – du kanske får barn, blir sambo eller skiljer dig – kan du ansöka om att lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd.   

Tänk på att du inte kan lägga till skyddet senare än två månader innan din pension börjar betalas ut. Däremot går det alltid bra att ta bort ett återbetalningsskydd – även när utbetalningen pågår.

Hur ansöker jag om återbetalningsskydd?

– Du kan ansöka om återbetalningsskydd fram till två månader innan din pension börjar betalas ut. Om du är kund hos AMF kan du logga in på amf.se och se hur du går vidare för att ansöka. Ofast krävs också en godkänd hälsoprövning, vilket betyder att du behöver svara på frågor om din hälsa. 

Vad kostar ett återbetalningsskydd?

– Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Men däremot går du miste om det som kallas arvsvinster: pengar från andra sparare som inte har återbetalningsskydd. Med andra ord, utan återbetalningsskydd blir din egen pension lite högre.

Hur mycket högre blir pensionen utan återbetalningsskydd?

– Det beror på din ålder, spartid och hur länge du har haft återbetalningsskydd. Är du kund hos AMF kan du logga in på amf.se och göra en prognos. Din tjänstepension kan bli upp till ca 10 % högre vid utbetalning livet ut, men den kan även bli högre eller lägre än så. 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om för- och nackdelar med återbetalningsskydd.

 

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
amfredaktionen@amf.se