1,3 miljarder kronor till SAF-LO kunder med traditionell försäkring

I november delar AMF ut 1,3 miljarder kronor till 1,6 miljoner kunder som har SAF-LO traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det innebär att pensionskapitalet ökar, och att kunder som får pension från oss får en högre utbetalning från och med januari 2022. Här svarar vi på några frågor som vi har fått in.

Roland Kristen, chefsaktuarie AMF
Roland Kristen är chefsaktuarie på AMF.

Varför gör ni detta?

AMF är ett ömsesidigt bolag och då går allt överskott på sikt tillbaka till dig som är kund hos oss. Nu har vi ett tillräckligt stort överskott och då ska det fördelas.

Vilka kunder omfattas av tilldelningen?

Kunder som har SAF-LO traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och är födda mellan 1930 och 1979. Totalt handlar det om drygt 1,6 miljoner personer som antingen fortfarande arbetar (och sparar till sin pension) eller får pension från oss.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket just du får beror bland annat på din ålder, och ju äldre du är desto mer pengar får du. Äldre kunder kommer att få en tilldelning på i snitt runt 2 000 kronor mer i arvsvinst medan yngre kunder får en lägre tilldelning. Det är inte någon direktutbetalning, utan beloppet adderas till ditt befintliga pensionskapital.

Den 6 december kan du logga in på amf.se och se tilldelningen på din försäkring. Garantivärde och garanterade belopp påverkas inte.

När får jag pengarna?

Beloppet adderas till ditt befintliga pensionskapital, du får alltså inte en direktutbetalning. Du som får pension från oss kommer få en högre utbetalning från och med den 21 januari 2022. I januari räknar vi om ditt månadsbelopp. Omräkningen baseras på hur mycket pensionskapital som finns i din tjänstepension vid årsskiftet. Ditt nya månadsbelopp beräknas bland annat utifrån den avkastning och de eventuella arvsvinster som du har fått under året.

Vad är återbetalningsskydd?

Det är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja till din försäkring om du vill att din familj ska få dina pensionspengar om du avlider. Du kan välja att inte ha återbetalningsskydd. Då fördelas pengarna (arvsvinsterna) som finns kvar i din försäkring när du avlider mellan sparare som lever och inte heller har återbetalningsskydd.

Har du pension hos oss? Logga in och kolla!

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se