Därför är räntefonder ett smart val just nu

Räntefonder är populära när marknaderna är oroliga och just nu är de faktiskt särskilt bra att spara i. Johan Moeschlin, ränteförvaltare på AMF förklarar varför.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Johan
Johan Moeschlin är ansvarig förvaltare för AMF Räntefond Lång

När börserna skakar och inflationen är rekordhög är det många som vill ha ett tryggare sparande. Ett sätt att få ner risken är genom att spara i räntefonder. Just nu är dessutom har många räntefonder högre förväntad avkastningen än på länge. Det beror på de stigande räntorna.

– När världsekonomin är osäker kan det vara klokt att sprida sin risk mellan aktier och räntor. Mycket talar för att det är ett bra läge för räntefonder. Tack vare det höga ränteläget är den förväntade avkastningen i AMF Räntefond Lång mycket högre än på många år. Dessutom är avgiften riktigt låg: 0,10 procent, säger Johan Moeschlin.

Köp AMF Räntefond Lång

Aktiv förvaltning och självständiga beslut

Precis som alla AMFs fonder är AMF Räntefond Lång aktivt förvaltad, det vill säga sköts av ett tajt team med olika kompetenser som kan agera snabbt utifrån eget huvud. Johan Moeschlin betonar hur viktigt samarbetet är:

– Våra beslut grundas i dagliga analyser, data samt ständig bevakning av omvärlden och marknadsläget. Teamets medlemmar har olika specialistområden som kompletterar varandra. Det är en otrolig styrka i vår förvaltning, säger Johan Moeschlin och fortsätter:

– Som ränteförvaltare har jag framför allt två spakar jag kan dra i för att justera portföljen; allokering eller fördelning mellan olika typer av obligationer, och justering av durationen eller den genomsnittliga löptiden.

Ett exempel på hur man kan laborera med löptider är att Johan Moeschlin i början av förra året aktivt minskade fondens genomsnittliga löptid, då räntorna väntades stiga. Detta gjorde att fonden backade mindre än merparten av fonderna i samma kategori förra året1.

Ett fondutbud som passar alla

AMF har ett tiotal fonder som kan väljas för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Alla fonderna är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB.

Om AMF Räntefond Lång

AMF Räntefond Lång innehåller i huvudsak statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer. Fonden har 5 stjärnor i Morningstars rating (per 1 april 2023). Fondens genomsnittliga duration (löptid) är normalt cirka 4 år och rekommenderad spartid är 3 år. Läs fondens faktablad och informationsbroschyr.

1. Kategori "Ränte - SEK, obligationer, mix", Morningstar.se

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se