Flyttrapporten 2022 – hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

För sjunde året har AMF tagit fram en flyttrapport. Syftet med rapporten är att belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och att öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepension.

Ur flyttrapporten 2022

  • Mer än var tredje sparare (36 procent) som har flyttat sin tjänstepension är inte medveten om att det har hänt.
  • Två av fem (39 procent) av de sparare som har flyttat sin tjänstepension till en fondförsäkring säger att de egentligen föredrar traditionell pensionsförsäkring med garanti.
  • Tre av fem (62 procent) tycker att bättre information om skillnader i avgifter, sparformer och villkor (jämförelser) eller mer tid att fundera (bekräfta flytten igen med signering med e-legitimation dag 2–14) är bra idéer för att minska omedvetna flyttar.
  • För nästan hälften (48 procent) väcktes tanken på flytt via kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare medan 35 procent själv kom på tanken att flytta.