Flyttrapporten 2021 – hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

För sjätte året har AMF tagit fram en flyttrapport. Syftet med rapporten är att belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och att öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepension.

Ur flyttrapporten 2021

  • Var tredje sparare som har flyttat sin tjänstepension är inte medveten om att det har hänt.
  • Var fjärde sparare som har flyttat sin tjänstepension till en fondförsäkring säger att de egentligen föredrar traditionell pensionsförsäkring med garanti.
  • Tre av fem (62 procent) tycker att bättre information om skillnader i avgifter,
    sparformer och villkor (jämförelser) eller mer tid att fundera (bekräfta flytten
    med e-legitimation en andra gång) är bra idéer för att minska omedvetna
    flyttar.
  • För två av fem (43 procent) väcktes tanken på flytt vid kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare medan 39 procent själv kom på tanken att flytta.