Flyttrapporten 2020 – hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

För femte året har AMF tagit fram en flyttrapport. Syftet med rapporten är att belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och att öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepension.

Ur flyttrapporten 2020

  • Var tredje sparare som har flyttat sin tjänstepension är inte medveten om att det har hänt.
  • Mer än var tredje sparare som har flyttat sin tjänstepension till en fondförsäkring säger att de egentligen föredrar traditionell pensionsförsäkring med garanti.
  • Fem av tio sparare som har flyttat sin tjänstepension säger att de inte jämfört olika alternativ inför sin flytt.
  • För närmare hälften väcktes tanken på flytt efter kontakt med bank eller finansiell rådgivare.
  • Kontakter med banken om bolån leder inte sällan till flytt av tjänstepension.

Pressmeddelande: Fler flyttar sin tjänstepension men många är fortsatt omedvetna 

Flyttaktiviteten inom kollektivavtalad tjänstepension fortsätter att öka. Var tredje sparare är emellertid omedveten om att denne har flyttat sin tjänstepension och fler än fyra av tio (41 procent) hamnar i fondförsäkring trots att de uppger att de föredrar traditionell försäkring.

Läs hela pressmeddelandet om flyttrapporten