Illustration pengar.

Vårt uppdrag

Vår största drivkraft är att alltid sätta kundernas intressen främst, och varje dag gör vi vårt bästa för att bidra till en trygg pension för våra många sparare. Vår vision är att vara bäst i Sverige på pension från jobbet!

AMFs uppdrag – som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv – är att ge de som omfattas av Avtalspension SAF-LO en så trygg och bra pension som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda traditionell försäkring, ett sparande som har en garanti i botten och en långsiktig och aktiv förvaltning.

I vår verksamhet ska vi särskilt ta hänsyn till den stora grupp kunder som inte gör aktiva val, men som vill ha och behöver en trygg pension. Som förvalsbolag jobbar vi hårt för att vara ett ansvarstagande bolag som levererar god avkastning, låga avgifter och kundvänliga lösningar. Allt vi gör präglas av våra grundläggande värderingar; enkelhet, trygghet och mänsklighet.

AMFs produkter är utvalda och utformade för att nå stordriftsfördelar. De är breda för att passa många och är framtagna för att kunna hanteras effektivt av oss på företaget. Genom att fokusera på kollektivavtalad tjänstepension erbjuder vi kunderna en enkel pensionslösning till låg kostnad.

AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att all vinst går tillbaka till våra kunder. Ömsesidigheten innebär att vi alltid sätter kundens intresse i första rummet. När andra företag talar om aktieägarvärde betonar vi vikten av kundnytta. AMFs ägare kräver ingen del av vinsten men ställer krav på oss att i alla lägen driva verksamheten kostnadseffektivt för att gynna spararna genom lägre avgifter.

I en omvärld som förändras i allt snabbare takt tycker vi det är ett viktigt förhållningssätt att förenkla och förbättra för våra kunder. Vi har en drivkraft att minska komplexiteten och öka begriplighet och tillgänglighet. Vi har tidigare genomfört villkorsändringar inom Avtalspension SAF-LO för att förenkla för kunderna samtidigt som vi kunde sänka avgifterna. Vår ambition är att göra liknande förbättringar inom andra avtalsområden.