AMFs ledning och styrelse

Ledning

Johan Sidenmark, vd AMF

Johan Sidenmark

Vd
Anställd i AMF 2012-08-01.


Tomas Flodén, stabchef AMF

Tomas Flodén

Chef Kapitalförvaltning och vd för AMF Fonder.
Adjungerad i ledningsgruppen.
Anställd i AMF sedan 2009.


Aino Bunge AMF

Aino Bunge

Chef stabsenheten, vice vd.
Anställd i AMF sedan 2019.


Fredrik Bergqvist AMF

Fredrik Bergqvist

Chefsjurist (ersätter Per-Erik Karlsson som går i pension under Q2 2022)
Anställd i AMF sedan 2016.


 Marie Lietzings, tf chef Kund och affär AMF

Marie Litezings

Chef Kund & Affär.
Anställd i AMF sedan 2007.


Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad & Kommunikation AMF

Cecilia Rosendahl-Lavén

Chef Marknad & Kommunikation.
Anställd i AMF sedan 2000.


 Lena Ringström, chef IT AMF

Lena Ringström

Chef IT.
Anställd i AMF sedan 2014.


 Roland Kristen, chefaktuarie AMF

Roland Kristen

Chefaktuarie.
Anställd i AMF sedan 2017.


Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Lars Wedenborn, styrelsens ordförande
Renée Andersson
Anders Canemyr
Bengt-Åke Fagerman
Ulf Grunander
Therese Guovelin
Laura Hartman
Marie Rudberg
Tomas With

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (Akademikerföreningen), Noa Falk (Forena)

Revisor

Daniel Eriksson, Ernst & Young AB