AMFs ledning och styrelse

Ledning

Johan Sidenmark, vd AMF

Johan Sidenmark

Vd
Anställd i AMF 2012-08-01.


Tomas Flodén, stabchef AMF

Tomas Flodén

Vice vd och stabschef med ansvar för
aktuarie, ekonomi och personal
Anställd i AMF sedan 2009.


Javiera Ragnartz, chef kapitalförvaltning AMF

Javiera Ragnartz

Chef Kapitalförvaltning
Anställd i AMF sedan 2017.


Per-Erik Karlsson, chef Juridik AMF

Per-Erik Karlsson

Chef Juridik
Anställd i AMF sedan 1995.


Camilla Larsson, chef Försäkring AMF

Camilla Larsson

Chef Försäkring
Anställd i AMF sedan 2004.


Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad AMF

Cecilia Rosendahl-Lavén

Chef Marknad & Kommunikation
Anställd i AMF sedan 2000.


Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Pär Nuder, styrelsens ordförande
Renée Andersson, LO
Ulf Grunander, oberoende
Per Ljungberg, oberoende
Berit Müllerström, LO
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv
Tomas With, LO

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (SACO), Ingela Strömberg (FTF)

Revisor

Daniel Eriksson,  Ernst & Young AB