AMFs ledning och styrelse

Ledning

Johan Sidenmark, vd AMF

Johan Sidenmark

Vd
Anställd i AMF 2012-08-01.


Tomas Flodén, stabchef AMF

Tomas Flodén

Chef Kapitalförvaltning
Anställd i AMF sedan 2009.


Maria Bendelin AMF

Maria Bendelin

T f stabschef med ansvar för
aktuarie, ekonomi och personal
Anställd i AMF sedan 2001.


Per-Erik Karlsson, chef Juridik AMF

Per-Erik Karlsson

Chef Juridik
Anställd i AMF sedan 1995.


Camilla Larsson, chef Försäkring AMF

Camilla Larsson

Chef Försäkring
Anställd i AMF sedan 2004.


Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad & Kommunikation AMF

Cecilia Rosendahl-Lavén

Chef Marknad & Kommunikation
Anställd i AMF sedan 2000.


Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Marie Rudberg, styrelsens ordförande
Renée Andersson, LO
Ulf Grunander, oberoende
Per Ljungberg, oberoende
Berit Müllerström, LO
Ola Pettersson, LO
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv
Tomas With, LO

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (SACO), Micael Thorselius (FTF)

Revisor

Daniel Eriksson,  Ernst & Young AB