AMFs ledning och styrelse

Ledning

Johan Sidenmark, vd AMF

Johan Sidenmark

Vd
Anställd i AMF 2012-08-01.


Tomas Flodén, stabchef AMF

Tomas Flodén

Stabschef med ansvar för
aktuarie, ekonomi och personal
Anställd i AMF sedan 2009.


Marcus Blomberg, t f chef kapitalförvaltning AMF

Marcus Blomberg

T f chef Kapitalförvaltning


Per-Erik Karlsson, chef Juridik AMF

Per-Erik Karlsson

Chef Juridik
Anställd i AMF sedan 1995.


Camilla Larsson, chef Försäkring AMF

Camilla Larsson

Chef Försäkring, CIO
Anställd i AMF sedan 2004.


Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad AMF

Cecilia Rosendahl-Lavén

Chef Marknad & Kommunikation
Anställd i AMF sedan 2000.


Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Pär Nuder, styrelsens ordförande

Renée Andersson, LO
Torbjörn Johansson, LO
Per Ljungberg, Lancelot Asset Management
Annika Lundius, Svenskt Näringsliv
Marie Nilsson, IF Metall
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (SACO), Ingela Mellberg (FTF)

Revisor

Peter Strandh, EY