AMFs ledning och styrelse

Ledning

Johan Sidenmark, vd AMF

Johan Sidenmark

Vd
Anställd i AMF 2012-08-01.


Tomas Flodén, stabchef AMF

Tomas Flodén

Chef Kapitalförvaltning och vd för AMF Fonder.
Anställd i AMF sedan 2009.


Aino Bunge AMF

Aino Bunge

Chef stabsenheten, vice vd.
Anställd i AMF sedan 2019.


Per-Erik Karlsson, chef Juridik AMF

Per-Erik Karlsson

Chefsjurist.
Anställd i AMF sedan 1995.


 Marie Lietzings, tf chef Kund och affär AMF

Marie Litezings

Chef Kund & Affär.
Anställd i AMF sedan 2007.


Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad & Kommunikation AMF

Cecilia Rosendahl-Lavén

Chef Marknad & Kommunikation.
Anställd i AMF sedan 2000.


 Lena Ringström, chef IT AMF

Lena Ringström

Chef IT.
Anställd i AMF sedan 2014.


 Roland Kristen, chefaktuarie AMF

Roland Kristen

Chefaktuarie.
Anställd i AMF sedan 2017.


Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Lars Wedenborn, styrelsens ordförande (oberoende)
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Renée Andersson, LO
Ulf Grunander (oberoende)
Per Ljungberg (oberoende)
Therese Guovelin, LO
Ola Pettersson, LO
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv
Tomas With, IF Metall

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (Akademikerföreningen), Noa Falk (Forena)

Revisor

Daniel Eriksson, Ernst & Young AB