Man som plockar äpplen livsmedelsbutik.

Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan

Inom ramen för Sidas nätverk SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) har AMF tillsammans med AP7, Alecta och Folksam inlett ett samarbete för att förbättra villkoren i livsmedelskedjan. För att hitta en gemensam hållbarhetsinriktning tog gruppen gemensamt fram en rapport under 2020. Du hittar den nedan.