Flyttrapporten

Sedan 2016 har AMF tagit fram en rapport om hur tjänstepensioner flyttas. Syftet med rapporten är att visa hur flyttströmmarna för tjänstepensioner ser ut, och att öka förståelsen för hur flytt av tjänstepension går till.

Från flyttrapporten 2023

  • nästan en av tre vet inte om att de har flyttat sin tjänstepension
  • fyra av tio flyttar till en annan sparform än vad de önskar
  • hälften jämförde inte olika erbjudanden eller alternativ innan de flyttade.

Senaste flyttrapporten

Flyttrapporten 2023