Flyttrapporten

Sedan 2016 har AMF tagit fram en rapport om hur tjänstepensioner flyttas. Syftet med rapporten är att visa hur flyttströmmarna för tjänstepensioner ser ut, och att öka förståelsen för hur flytt av tjänstepension går till.

Från flyttrapporten 2022

  • Mer än var tredje sparare som flyttat sin tjänstepension är omedveten om flytten.
  • Av de som flyttat till en fondförsäkring vill två av fem hellre spara med garanti.
  • För 65% av de tillfrågade väcktes idén att flytta av någon annan

Senaste flyttrapporten

Flyttrapporten 2022