Rekryteringsprocessen

Att söka jobb är inte alltid roligt eller enkelt. Men när du söker jobb hos oss ska du i alla fall inte behöva låtsas vara någon du inte är. Vi behöver många olika kompetenser och perspektiv för att utvecklas som företag. Så här går en rekrytering till hos oss.

Den som söker jobb hos oss ska bli utvärderad efter sin kompetens, inte efter vem det är.

Så jobbar vi med rekrytering

För att hitta rätt person för rätt jobb och få en bra blandning av människor med olika bakgrund och kompetenser jobbar vi med en metod som kallas fördomsfri rekrytering. Våra chefer utbildas i hur man bedömer jobbkandidater på ett objektivt  sätt. Till exempel håller de strukturerade intervjuer och ställer samma frågor till alla – och frågorna måste ha koppling till arbetslivet.

- Det är lätt att gå på magkänsla när man rekryterar, säger Kenth Johansson, HR-partner på AMF. Men magkänslan påverkas lätt av våra fördomar och förutfattade meningar. Vi försöker så långt det går att använda urvalsmetoder som mäter kompetens och förmåga, så att alla sökande ska bli utvärderade efter vad de kan, och inte efter vilka de är.

Lediga jobb

Så här går det till när du söker jobb hos oss

Det är enkelt att söka jobb hos oss. Så här ser processen ut, steg för steg.

Du ansöker enkelt genom våra annonser där du skickar in ditt CV via ett system som heter Jobylon. Vi har en smidig ansökningsprocess där du inte behöver fylla i en massa olika fält, i sin enklaste form räcker det att bifoga CV eller länka till din LinkedIN-profil. Om du tycker att AMF verkar vara ett intressant företag att jobba på men inte ser någon tjänst som passar dig just nu kan du göra en spontanansökan.

Vi går igenom alla ansökningar och matchar kompetens mot tjänst. Är din kompetens det vi söker så blir du kallad till intervju. Vi försöker tänka brett så du kan bli kontaktad för en annan tjänst som kanske ännu inte annonserats ut, om vi tror att den tjänsten matchar din kompetens bättre.

Våra intervjuer har fokus på kompetens, och på utvalda egenskaper som är viktiga för den aktuella tjänsten. Vi är noga med att intervjuerna ska vara standardiserade och präglas av öppenhet. Det innebär att alla som blir kallade på intervju för en viss tjänst i stort sett får samma frågor. På så sätt får alla samma förutsättningar att kunna visa hur de skulle passa för jobbet.

Om du blir kallad på intervju, passa gärna på att ställa frågor om AMF – vad vi står för och vilka vi är. Det är förstås lika viktigt att vi matchar dina krav och behov som att du matchar våra.

I alla våra processer använder vi tester. Det gör vi för att på ett objektivt sätt få en inblick i dina arbetsrelaterade personlighetsdrag och din kapacitet. Vi är noga med information innan och återkoppling efter testerna, så att du vet precis vad vi vet. Vill du veta mer kan du läsa här:

Förbered dig inför testning

Om du gått vidare i rekryteringsprocessen vill vi ta någon referens, och det kan även bli så att vi gör en bakgrundskontroll på dig.

Våra tjänster är säkerhetsbedömda utifrån risk, och är det en tjänst där vi tillämpar bakgrundskontroll kommer du att veta precis vad som undersöks och när det sker.

Vad kul, vi är i mål med rekryteringen! Men nu börjar det som kan vara allra viktigast: din introduktion. På AMF hjälps vi åt, och förutom din chef kommer du att ha en kollega som är särskilt ansvarig för att hjälpa dig att komma in i både ditt arbete och det sociala sammanhanget.

Välkommen till AMF!