Fördelarna med att vara många

Ju fler desto bättre brukar man säga. Det gäller också tjänstepensionen.

Varför är det bra att vara många?

Eftersom många sparar till tjänstepensionen hos oss kan vi hålla avgifterna låga men kvaliteten hög – man delar på kostnaderna helt enkelt!

När många sparar blir kapitalet stort. AMF förvaltar ett kapital på över 700 miljarder kronor. Det är faktiskt bra för den enskilde att pensionen växer i ett stort kapital. För med stort kapital har man större möjlighet att sprida riskerna så att pensionen kan växa så bra som möjligt.

När man är många med mycket kapital väger också rösten tungt. På AMF försöker vi använda vår röst för att påverka företag vi investerar i att gå i en riktning som är bra för våra kunder och kan bidra till en bra utveckling av samhället i stort.

Vi ägs av Svenskt Näringsliv och LO och i vårt uppdrag ingår bland annat att de som ägare inte tar ut någon vinst. Det gör det ännu bättre för dig som är en del av vårt lag.