Flytt av pensionskapital och beräkning av garanterat belopp Avtalspension SAF-LO

Tjänstepensionen för dig som är privatanställd arbetare heter Avtalspension SAF-LO. I oktober 2020 genomförde AMF villkorsändringar för din försäkring. Det här gjorde vi för att anpassa oss till nya rutiner inom Avtalspension SAF-LO.

Flytt av pensionskapital

Du kan flytta ditt pensionskapital till ett annat valbart bolag, och mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Från 20 oktober 2020 gäller nya rutiner för hur en flytt går till.

Nytt från den 20 oktober 2020 är att du börjar med att begära en sammanställning av flyttbara försäkringar hos valcentralen Fora innan du kan göra flytten. Du kan begära sammanställningen av flyttbara försäkringar fram till tre månader innan du påbörjar utbetalning av din Avtalspension SAF-LO. Precis som tidigare genomför du flytten hos Fora.


Beräkning av garanterat pensionsbelopp

Den här ändringen berör dig endast om du har en traditionell försäkring och får en inbetalning av premie som är intjänad före 2017. En sådan premie kommer även efter ändringen att ge upphov till ett garanterat pensionsbelopp. Men vid beräkningen av garanterat belopp används 85 procent av premien, i stället för som tidigare 100 procent. Det innebär en något lägre uppräkning av dina garanterade pensionsbelopp. Dina befintliga garanterade belopp påverkas inte.

Läs mer om garantin i traditionell försäkring


Försäkringsvillkor

De nya villkoren som gäller från 20 oktober 2020 hittar du på sidan nedan.

Villkor, förköpsinformation och avgifter