Kvinna med barn som tittar in i kameran.

Så fungerar åter­betalningsskydd

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att dina närstående ska få pengarna i din tjänstepension om du avlider. 

Grafik: Behöver din familj återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd

 • Om du har familj som du vill skydda ekonomiskt om du avlider kan du ansöka om ett återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare en efterlevandepension.
 • Om du avlider innan utbetalningen av din pension har startat, kommer efterlevandepensionen att betalas ut varje månad under fem år*, om inte dina förmånstagare ändrar utbetalningstidens längd.
 • Om du avlider efter att utbetalningen av din pension har startat fortsätter utbetalningarna som en efterlevandepension under återstående utbetalningstid, dock som längst i 20 år.

*Det kan finnas försäkringar där efterlevandepensionen betalas ut längre än fem år. Se ditt försäkringsbesked vad som gäller för din försäkring.

Utan återbetalningsskydd

 • Om du avlider innan din pension har betalats ut upphör försäkringen. Din familj får inte ta del av ditt sparade pensionskapital. 
 • Ditt pensionskapital omvandlas till arvsvinster som fördelas till andra pensionssparare hos AMF.

Vem kan få pengarna?

De personer som kan få utbetalning av efterlevandepension kallas förmånstagare. 

Om du inte har meddelat något annat gäller ett generellt förmånstagarförordnande. Enligt det är följande personer förmånstagare:

 • i första hand: maka/make, sambo eller registrerad partner,
 • i andra hand: barn

Om du vill ändra något i det generella förmånstagarförordnandet – till exempel låta ditt/dina barn vara förmånstagare i första hand – eller om du vill att någon annan ska vara förmånstagare, måste du anmäla det genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Utöver personerna som nämnts ovan kan du välja att ha följande personer som förmånstagare:

 • tidigare maka/make, sambo eller registrerad partner
 • egna styvbarn/fosterbarn
 • barn/styvbarn/fosterbarn till maka/make, sambo eller registrerad partner
 • barn/styvbarn/fosterbarn till tidigare maka/make, sambo eller registrerad partner

Ett särskilt förmånstagarförordnande gäller så länge försäkringen gäller eller tills det återkallas eller ändras.


När behöver du ett återbetalningsskydd?

Det är bra att då och då se över ditt val av återbetalningsskydd och se till att det stämmer med din nuvarande livssituation. Om dina barn till exempel har vuxit upp och är självförsörjande kanske det inte längre finns någon anledning att ha återbetalningsskydd. Om din familjesituation förändras kan du ansöka om att lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd.

Du kan lägga till ett återbetalningsskydd fram till att utbetalning av din pension har startat. Du kan däremot alltid ta bort ett återbetalningsskydd även när utbetalningen pågår.


Vad kostar ett återbetalningsskydd?

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Men däremot går du miste om arvsvinster från andra sparare som inte heller har återbetalningsskydd. Arvsvinsterna gör din egen pension högre.


Hur länge har jag återbetalningsskydd?

Återbetalningsskyddet på din försäkring varar som längst i 20 år, från det att utbetalningen startat. Efter 20 år upphör återbetalningsskyddet.


Vad är arvsvinst?

Arvsvinst innebär att när du avlider fördelas pengarna som finns kvar i din försäkring mellan andra sparare som fortfarande lever och som inte heller har återbetalningsskydd.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och pensionsskapitalen vanligtvis är lägre. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider och pensionkapitalen vanligtvis är högre. Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskyddet när din familj inte längre behöver den ekonomiska tryggheten. På det viset får du högre pension.

Om du väljer bort återbetalningsskyddet när det är dags för pensionsutbetalning kan din pension över tid bli 10-20 procent högre vid utbetalning livet ut, beroende på din ålder, spartid och hur länge du har haft återbetalningsskydd.

På Dina sidor hos AMF ser du hur återbetalningsskyddet påverkar dina pensionsförsäkringar.

Ålder Ungefärlig arvsvinst per
1 000 kr pensionskapital och år
30 år 0,68 kr
50 år 1,24 kr
65 år 10,48 kr
75 år 26,34 kr
85 år 86,99 kr
95 år 271,90 kr

Tabellen visar ungefärlig storlek på årlig arvsvinst per 1 000 kr i pensionskapital per 2022-03-01 om du inte har återbetalningsskydd. Gäller för Avtalspension SAF-LO.

Så här tar du reda på om du har åter­betalningsskydd

När du loggar in på Dina sidor hos AMF ser du om du har återbetalningsskydd. Där hittar du också information om hur gör för att ansöka om, eller ta bort återbetalningsskyddet.

Villkoren för återbetalningsskydd kan se olika ut beroende på vilken försäkring du har. Läs gärna mer i villkoren för just din försäkring, som du enklast hittar på Dina sidor.