Beräkning av tjänstepension

Beräkning av tjänstepension kan göras för Företagsmarknads produkter som du kan se i beräkningsdelen nedan. Du kan välja att beräkna hur stort pensionsbeloppet kan bli, eller hur mycket man bör spara för att uppnå önskat pensionsbelopp.

Resultatet är en uppskattning och får inte betraktas som en offert eller utfästelse om det framtida pensionsbeloppet.

Beräkna pensionsbelopp
kr/månad
kr
kr/månad
kr

Utbetalningsperiod

{{dateUtbetalningStart().format('YYYY-MM')}} till {{dateUtbetalningSlut().format('YYYY-MM')}} {{dateUtbetalningSlut()}}
{{produkt.pensionsalternativ.utbetalningsnotis}}

Inbetalningsperiod

{{dateInbetalningStart().format('YYYY-MM')}} till {{dateInbetalningSlut().format('YYYY-MM')}}

Återbetalningsskydd ingår
Återbetalningsskydd ingår inte


Lågrisk
Högrisk
Förköps­information

{{page.StandardtextProduktInfo}}

Icons/link-file Försäkringsavtalet


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Resultat

Försäkringsuppgifter

Försäkringstagare
{{underlag.forsakringstagare.namn}}
Organisationsnummer
{{underlag.forsakringstagare.organisationsnummer}}
Försäkrad
{{underlag.forsakrad.namn}}
Födelsedatum
{{underlag.forsakrad.fodelsedatum}}
Kön
{{underlag.forsakrad.kon}}

{{produkt.namn}}

Pensionsålder
{{underlag.utbetalningsperiod.pensionsalder | betalningsperiod}}
Premie
{{underlag.belopp.manadsbelopp | belopp:'kr/månad'}}
Engångsbelopp
{{underlag.belopp.engangsbelopp | belopp:'kr'}}
Flyttpremie
{{underlag.belopp.flyttkapital | belopp:'kr'}}
Pensionsbelopp (garanterat)
{{underlag.belopp.onskatPensionsbelopp | belopp:'kr/månad'}}
Inbetalningsperiod
{{dateInbetalningStart().format('YYYY-MM')}} till {{dateInbetalningSlut().format('YYYY-MM')}}
Inbetalningsmånad
{{dateInbetalningStart().format('YYYY-MM')}}
Utbetalningsperiod
{{dateUtbetalningStart().format('YYYY-MM')}} till {{dateUtbetalningSlut().format('YYYY-MM')}} {{dateUtbetalningSlut()}}
Utbetalningstid
{{underlag.utbetalningsperiod.utbetalningstid | betalningsperiod}} Livsvarig utbetalning

Återbetalningsskydd
{{underlag.parametrar.aterbetalningsskydd | boolText}}
Premiebefrielse ({{underlag.parametrar.premiebefrielseavgift | procent}})
{{underlag.parametrar.anvandExternPremiebefrielseavgift | boolText}}

Premieavgift
{{resultat.allmant.premieavgiftProcentuell | procent}} {{underlag.parametrar.premieavgift | procent}}
Kapitalavgift
{{underlag.parametrar.kapitalavgift | procent}}
Fast avgift
{{resultat.allmant.premieavgiftFast | belopp:'kr'}}
Årsavgift
{{underlag.parametrar.arsavgift | belopp:'kr'}}
Garanterad ränta
{{resultat.allmant.garanteradRanta | number:2 | procent}}
Sparform
{{produkt.forvaltningsform}}

Garanterad del av premien *
{{resultat.allmant.flyttpremieGaranterad | belopp:'kr'}}
Total flyttpremie
{{underlag.belopp.flyttkapital | belopp:'kr'}}
{{resultatLabel()}}
{{resultatBelopp() | belopp:resultatEnhet()}}
Förväntad avkastning
{{underlag.parametrar.forvantadAvkastning | procent}} {{underlag.parametrar.forvantadAvkastningLagrisk | procent}} lågrisk {{underlag.parametrar.forvantadAvkastningHogrisk | procent}} högrisk
Pensionsbelopp (förväntat)
{{resultat.pensionsbeloppMedAterbetalningsskydd.utbetalningsplan[0].illustrationsbelopp | belopp:'kr/månad'}} {{resultat.pensionsbeloppUtanAterbetalningsskydd.utbetalningsplan[0].illustrationsbelopp | belopp:'kr/månad'}}
Förköps­information

{{page.StandardtextProduktInfo}}

Försäkringsavtalet


* Andel av flyttpremien som används för att beräkna garanterat belopp


Icons/link-print Copy Skriv ut

<h1 class="section-headline">Beräkning av pension</h1> <p class="ingress">Beräkningen kan ej göras på mobiltelefon</p>