Illustration med diagram.

Beräkning av tjänstepension

Beräkning av tjänstepension kan göras för Företagsmarknads produkter som du kan se i beräkningsdelen nedan.

Du kan välja att beräkna hur stort pensionsbeloppet kan bli, eller hur mycket man bör spara för att uppnå önskat pensionsbelopp.

Resultatet är en uppskattning och får inte betraktas som en offert eller utfästelse om det framtida pensionsbeloppet.

Beräkning av pension

Beräkningen kan ej göras på mobiltelefon